13 marca 2024

Odczulanie – metody, działanie, wskazania i bezpieczeństwo

Pielęgniarka
5 min.
Odczulanie, znane również jako immunoterapia swoista, to metoda leczenia alergii, która polega na stopniowym przyzwyczajaniu organizmu do alergenu, w celu zmniejszenia lub wyeliminowania reakcji alergicznej. Jest to jedyna forma terapii, która może mieć wpływ na naturalny przebieg choroby alergicznej, potencjalnie prowadząc do długotrwałej remisji objawów.
Odczulanie – metody, działanie, wskazania i bezpieczeństwo

Spis treści:

 1. Na czym polega odczulanie?
 2. Nowoczesne metody odczulania
 3. Wskazania i przeciwskazania do zastosowania immunoterapii alergenowej
 4. Jakie są korzyści odczulania?
 5. Bezpieczeństwo stosowania immunoterapii alergenowej
 6. Ryzyko odczulania i działania niepożądane
 7. Podsumowanie. Odczulanie jako sposób walki z alergią

 

Na czym polega odczulanie?

Odczulanie opiera się na zasadzie stopniowego zwiększania dawek alergenu, od którego pacjent jest uczulony, w celu "nauczenia" jego układu odpornościowego tolerancji. Proces ten zwykle rozpoczyna się od bardzo małej dawki alergenu, która następnie jest stopniowo zwiększana w regularnych odstępach czasu. Może to trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na terapię.

 

Nowoczesne metody odczulania

Obecnie stosuje się dwie metody immunoterapii w formie iniekcji podskórnej lub doustnie podjęzykowo. Dominującą metodą w Polsce jest metoda iniekcyjna. Podejmując decyzję o odpowiedniej metodzie należy rozpatrzeć możliwości chorego do poddania się terapii, jakie ryzyko niosą za sobą poszczególne metody oraz efektywność kliniczną zastosowanej szczepionki.

 • Podskórne (SCIT): alergeny są wstrzykiwane pod skórę.
 • Podjęzykowe (SLIT): alergeny są podawane w formie kropli lub tabletek, które pacjent umieszcza pod językiem. Ta metoda jest stosunkowo nowa, ale zyskuje na popularności ze względu na łatwość stosowania i mniejsze ryzyko poważnych reakcji alergicznych.

 

Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania immunoterapii alergenowej

Do wskazań zaliczamy:

 • zależne od IgE podłoże potwierdzone dodatnimi testami skórnymi lub obecnością swoistych IgE we krwi, uczulenia na powietrznopochodne alergeny;
 • alergiczny nieżyt nosa i spojówek;
 • atopowa astma kontrolowana: epizodyczna i przewlekła umiarkowana lub łagodna, z FEV1 > 70% należnej wartości, która współistnieje z alergicznym nieżytem nosa.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do odczulania są:

 • niekontrolowana astma,
 • choroby autoimmunizacyjne w ostrej fazie (nieodpowiadającej na leczenie),
 • nowotwory złośliwe,
 • ciąża (przy rozpoczęciu immunoterapii),
 • dzieci poniżej 2 roku życia,
 • AIDS.

Istnieją również przeciwwskazania względne, które alergolog rozpatruje indywidualnie w odniesieniu do jednostki chorobowej, wieku chorego oraz stosowanych leków do leczenia chorób współistniejących.

 

Jakie są korzyści odczulania?

Immunoterapia wykazuje skuteczność bieżącą, jak i długoterminową. Dzięki rozwojowi tolerancji klinicznej na dany alergen, następuje zmniejszenie lub wyeliminowanie objawów alergii (nieżyt nosa, łzawienie oczu, duszność) już po kilku miesiącach od rozpoczęcia leczenia, która utrzymuje się również w czasie jego trwania.

Efekty długoterminowe oznaczają utrzymywanie się skuteczności leczenia po jego zaprzestaniu. Należy również podkreślić, że metoda ta wpływa na skuteczność prewencyjną – hamuje występowanie uczuleń na nowe alergeny oraz schorzeń z grupy chorób atopowych.

Efektywność immunoterapii alergenowej wiąże się również z odpowiednim doborem pacjentów, ich współpracą w czasie terapii oraz z odpowiednim rozpoznaniem choroby alergicznej. Na skuteczność wypływa również wybór wystandaryzowanej szczepionki alergenowej stosowanej we właściwej dawce przez okres od 3 do 5 lat.

 

Bezpieczeństwo stosowania immunoterapii alergenowej

Podczas stosowania terapii należy pamiętać o kilku zasadach:

 • AIT powinno być prowadzone w czasie, gdy pacjent jest w niskiej ekspozycji na odczulany alergen oraz wolny od dolegliwości;
 • Każdorazowo przed podaniem szczepionki lekarz alergolog ocenia aktualny stan zdrowia chorego, stopień reakcji na ostatnio zastosowaną dawkę (objawy alergii w poprzednich dniach lub po poprzedniej dawce), wielkość dawki, która ma być podana choremu (z uwzględnieniem odstępu czasu od poprzedniej dawki oraz wrażliwości chorego), u astmatyków ocenia również wartości FEV 1 lub PEF;
 • AIT musi być przeprowadzane w gabinecie alergologicznym z odpowiednio przygotowanym zestawem przeciwwstrząsowym, który umożliwia leczenie reakcji anafilaktycznych. Preparat jest podawany w formie iniekcji, głęboko podskórnie w okolicy zewnętrznej powierzchni ramienia przez lekarza alergologa. Po każdym podaniu szczepionki konieczna jest obserwacja stanu pacjenta przez 30 minut;
 • Pacjent powinien być poinformowany o ryzyku wystąpienia działań niepożądanych (do drugiej doby od podania preparatu), konieczności unikania saun, basenów, spożywania alkoholu oraz zwiększonego wysiłku fizycznego w dniu podawania szczepionki;
 • W przypadku gdy immunoterapia alergenowa pokrywa się w czasie z kalendarzem szczepień ochronnych, należy zastosować około 14-dniową przerwę pomiędzy szczepieniem ochronnym a AIT;
 • Wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi iniekcjami wymaga zmniejszenia wielkości następnych dawek lub ponownego rozpoczęcia immunoterapii od dawki najniższej.

 

Ryzyko odczulania i działania niepożądane

Choć odczulanie jest bezpieczne, wiąże się z pewnym ryzykiem reakcji alergicznych, w tym rzadkim przypadkom anafilaksji. Dlatego ważne jest, aby terapia była przeprowadzana pod nadzorem doświadczonego lekarza alergologa.

Do najczęstszych objawów niepożądanych możemy zaliczyć:

 • objawy skórne: uogólniony świąd, rumień, pokrzywka, obrzęk, uczucie gorąca;
 • objawy w górnych drogach oddechowych: kichanie, wyciek z nosa, blokada nosa;
 • świąd gardła, suchy kaszel;
 • objawy spojówkowe: świąd, łzawienie, zaczerwienienie.

Do czynników, które zwiększają ryzyko występowania działań niepożądanych, należy zaliczyć:

 • przyśpieszony schemat leczenia,
 • zwiększone wyjściowo stężenie swoistych IgE,
 • współwystępowanie astmy,
 • epizod reakcji anafilaktycznej w przeszłości,
 • niezastosowanie objawowych leków przeciwalergicznych,
 • uogólnione odczyny poszczepienne po poprzednich iniekcjach,
 • wysoka reaktywność na określony alergen w testach skórnych,
 • uczulenie na co najmniej cztery grupy pyłkowych alergenów,
 • zakażenia wirusowe,
 • stres,
 • wysiłek fizyczny.

 

Podsumowanie. Odczulanie jako sposób walki z alergią

Odczulanie oferuje obiecującą opcję dla osób cierpiących na określone rodzaje alergii, oferując potencjalną ulgę w objawach i poprawę jakości życia. Ważne jest, aby podejść do tej terapii z pełną świadomością potencjalnych korzyści i ryzyka, konsultując wszystkie decyzje z wykwalifikowanym lekarzem alergologiem.

Źródła

 1. Gocicki J., Bartuzi Z. Podskórna i podjęzykowa droga stosowania immunoterapii alergenowej. Schematy leczenia. Alergol Pol 2018, nr 5(3), s. 137-144. 
 2. Dąbrowski A. Wskazania i przeciwskazania do alergenowej immunoterapii swoistej. Terapia 2013, nr 21(10), s. 12-14. 
 3. Gawlik R. Kliniczne przeciwskazania do immunoterapii alergenowej – bezwzględne i względne oraz stałe i czasowe. Alergol Pol 2018, nr 5(4), s. 180-185. 
 4. Łacwik P. i wsp. Długofalowa skuteczność – immunoterapia alergenowa przedsezonowa czy całoroczna?. Alergol Pol 2015, nr 2(2), s. 65-69.