Oferta dla firm

Medycyna pracy

Zapewnij pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną i bezpieczne warunki pracy. Korzystaj z naszego portal - aplikacji dzięki, której w łatwy i szybki sposób zorganizujesz badania dla swoich pracowników.

ZOSTAW KONTAKT

Dla kogo

Możesz skorzystać z Medycyna pracy od PZU Zdrowie, jeżeli Twoja firma zatrudnia od 10 pracowników.

Zakres Medycyny pracy

Zapewniamy szeroki i kompleksowy zakres badań na każdym etapie pracy, a także dodatkowe usługi wspierające pracodawców.

Badania wstępne

Zobacz dla kogo:
 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy,
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy,
 • pracowników, którym zmienia się charakter stanowiska pracy i mogą wystąpić nowe narażenia.

Okresowe

Dla kogo:

 • osób pracujących na danym stanowisku, przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • pracowników, którzy mają ważne orzeczenie lekarskie, ale nie mogą pracować, ponieważ pogorszył im się stan zdrowia np. wzrok
 • pracowników kończących pracę w danym zakładzie, w przypadku gdy byli narażeni na czynniki szczególnie szkodliwe (badanie końcowe)

Kontrolne

 • dla pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, przed ponownym podjęciem pracy

Końcowe

 • dla pracowników kończących pracę, w przypadku, gdy byli oni narażeni na czynniki szczególnie szkodliwe

Okulistyczne

Na prośbę pracownika, jeśli pogorszy się mu wzrok (zaświadczenie do refundacji okularów).

Do celów sanitarno-epidemiologicznych

 • dla pracowników, który mają mieć kontakt z żywnością, aby wykluczyć schorzenia, które są przeciwwskazaniem do takiej pracy (zwłaszcza choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy)
 • dla pracowników, których charakter pracy wymaga stałego lub częstego kontaktu z ludźmi, aby wykluczyć choroby przenoszone drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlicę), które są przeciwwskazaniem do takiej pracy. Chodzi m.in. o pracowników służby zdrowia, gabinetów kosmetycznych, oświaty, hotelarstwa, gastronomii

Inne usługi

 • Przegląd stanowisk pracy.
 • Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP.

Portal do obsługi medycyny pracy

Jesteśmy partnerem, któremu warto zaufać. Wspieramy pracodawców na etapie przystąpienia i obsługi  opieki medycznej w firmie. Dbamy, aby każdy etap naszej współpracy przebiegał sprawnie – od momentu wdrożenia, aż po stałą opiekę w trakcie jej trwania. 

Dlatego stworzyliśmy portal do obsługi Medycyny pracy - Olimp.
 

Dzięki naszemu portalowi:

 • stworzysz gotowe skierowanie - wybrane przez Ciebie ustawienia zostają zapamiętane,
 • monitorujesz daty ważności orzeczeń - w przypadku zbliżającej się wizyty, system automatycznie wygeneruje skierowania i poinformuje Cię o tym e-mailem,
 • zarządzasz jednocześnie wszystkimi przygotowanymi skierowaniami,
 • ograniczasz ryzyko nieterminowej realizacji badań - dzięki zatwierdzeniu skierowania on-line system automatycznie nawiąże kontakt z pracownikiem i pozwoli umówić usługi przez infolinię PZU Zdrowie.

 

Gdzie skorzystasz z badań

 

Z badań skorzystasz w jednej z blisko 800 placówek w całym kraju.

WYSZUKAJ PLACÓWKĘ

 

 

Chcesz poznać ofertę

 

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą

ZOSTAW KONTAKT

Zmiany w Medycynie pracy

Pracownicy, którzy podczas badań profilaktycznych wymagają specjalistycznej oceny np. neurologicznej, laryngologicznej, okulistycznej nie muszą być już kierowani na konsultacje do lekarzy specjalistów. Lekarz medycyny pracy może teraz samodzielnie dokonać oceny w zakresie specjalistycznej wiedzy medycznej, o ile pracownik nie będzie wymagał dodatkowych badań, których nie może wykonać lekarz medycyny pracy. Dzięki tej zmianie badania profilaktyczne pracowników wykonamy szybciej i sprawniej.

Zmienił się również formularz skierowania na badania medycyny pracy.  
 

Możesz pobrać go tutaj:

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2131).

Informacja prawna

Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o ofercie uzyskasz kontaktując się z nami poprzez poniższy formularz.