Informacje prasowe

Konferencja Polka w Europie 2022
24 września 2022

Najnowsze doniesienia ze świata medycyny – o tym rozmawialiśmy podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”

Biuro prasowe

PZU Zdrowie

16 września 2022

Uroczyste otwarcie gdańskiego centrum medycznego PZU Zdrowie

Biuro prasowe

PZU Zdrowie

Opatrywanie urazu kostki
14 września 2022

Poradnia urazowo-ortopedyczna i dyżur ortopedyczny w Warszawie

Biuro prasowe

PZU Zdrowie

Więcej informacji

PZU Zdrowie w social media

 

Materiały do pobrania i multimedia

Zobacz przygotowane przez nas materiały do pobrania.
 Galeria
 

Biuro prasowe udziela informacji wyłącznie przedstawicielom mediów. Klientów i firmy prosimy o kierowanie pytań do lokalnych placówek firmy lub do naszych konsultantów. Adresy i numery telefonów jednostek PZU i PZU Życie SA są dostępne tutaj - czytaj więcej.

Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia*. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc. *Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.