Informacje prasowe

20 lutego 2024

Z fazy pilotażu do pełnego wdrożenia: inteligentne narzędzie, które skraca czas przygotowania opisów badań, zostanie udostępnione wszystkim radiologom PZU Zdrowie

Biuro prasowe

PZU Zdrowie

16 lutego 2024

PZU Zdrowie dołączyło do akcji „Ubrania do oddania” promującej obieg zamknięty

Biuro prasowe

PZU Zdrowie

1 lutego 2024

Pacjenci PZU Zdrowie samodzielnie ułożą zakres opieki medycznej dzięki nowemu konfiguratorowi pakietów

Biuro prasowe

PZU Zdrowie

Więcej informacji

PZU Zdrowie w social media

 

Materiały do pobrania i multimedia

Zobacz przygotowane przez nas materiały do pobrania.
 Galeria
 

Biuro prasowe udziela informacji wyłącznie przedstawicielom mediów. Klientów i firmy prosimy o kierowanie pytań do lokalnych placówek firmy lub do naszych konsultantów. Adresy i numery telefonów jednostek PZU i PZU Życie SA są dostępne tutaj - czytaj więcej.

Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia*. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc. *Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.