28 września 2023

Męska "żelazna" psychika – dlaczego mężczyźni nie proszą o pomoc?

4 min.
Chłopaki nie płaczą? Na temat męskiej psychiki powstało wiele stereotypów, mitów czy przekonań. Niestety część z nich jest krzywdząca. Z artykułu dowiesz się, co na temat zdrowia psychicznego mężczyzn mówią specjaliści i najnowsze badania.
Męska "żelazna" psychika – dlaczego mężczyźni nie proszą o pomoc?

Spis treści:

 1. Zdrowie psychiczne mężczyzn
 2. Normy kulturowe i społeczne a "męska psychika"
 3. Wsparcie społeczne dla mężczyzn
 4. Depresja u mężczyzn
 5. Nadużywanie substancji przez mężczyzn
 6. Samobójstwa mężczyzn
 7. Podsumowanie – dbanie o swoje zdrowie psychiczne jest męskie
 8. Gdzie szukać pomocy?

 

Zdrowie psychiczne mężczyzn

Dbanie o zdrowie psychiczne powinno dotyczyć wszystkich, niezależnie od wieku czy płci. Niestety, w przypadku męskiej psychiki wciąż można spotkać się z wieloma mitami oraz stygmatyzacją, co prowadzi do niewystarczającego wsparcia dla mężczyzn. Składa się na to wiele różnych czynników – z bardzo istotną rolą norm i zasad społecznych. 

 

Normy kulturowe i społeczne a "męska psychika"

Obszar norm społecznych, kulturowych i prawnych – obejmujących różnice międzypłciowe – czasami jest postrzegany jako kontrowersyjny czy wywołujący wiele emocji. Nie można negować jego znaczenia w kontekście zdrowia psychicznego mężczyzn. Nadal dość powszechne jest przekonanie o wzorcu męskości, które utożsamiane jest z byciem obojętnym, zdystansowanym, nieodczuwającym emocji, niepotrzebującym rozmowy i socjalnego wsparcia człowiekiem. Wzorce te mogą wydawać się na pierwszy rzut oka niegroźne, jednak skupiają się one w obrębie postrzegania męskości w bardzo wąskim świetle. Nie dopuszczają one wrażliwości i emocji – w końcu "prawdziwi mężczyźni nie płaczą", a ci, którzy to robią, określani są jako "słabi" bądź "nieprawdziwi". Ma to niestety także odzwierciedlenie w sięganiu po pomoc. Dane przedstawione przez ZUS wskazują, że łącznie w 2022 roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono zwolnień lekarskich na 23 835,8 tys. dni – z czego tylko 8 974,9 tys. (37,66%) absencji było zgłoszonych przez mężczyzn.

Nacisk na postrzeganie męskości w powyższy sposób ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w wielu aspektach codziennego funkcjonowania. Łączenie męskości z siłą – rozumianą w "zero-jedynkowy" sposób – jest także widoczne w marketingu wielu różnych produktów, np. kosmetyków oraz produktów higienicznych. Nawet opisy i nazwy, np. żelu pod prysznic, mogą w bardzo obrazowy sposób oddać to, jak postrzegani są mężczyźni. 

 

Wsparcie społeczne dla mężczyzn

Jednym z filarów zdrowia psychicznego jest wsparcie społeczne. Niestety, mężczyźni korzystają z niego rzadziej niż kobiety, a wśród przyczyn tego stanu, wymienia się normy społeczne. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz w dostępie do specjalistycznych ośrodków. Mężczyźni stają się niejako niewidzialni w obecnym systemie – przez poczucie wstydu, lęku, stygmatyzacji czy niewystarczającej świadomości, nie mogą otrzymać właściwego wsparcia. Część z nich może spotykać się z negatywnymi komentarzami w momencie dzielenia się swoimi emocjami w chwili trudności. Komentarze "weź się w garść" lub "prawdziwi mężczyźni nie płaczą" skutecznie zniechęcają do szukania pomocy u innych. 

 

Depresja u mężczyzn

Zaburzenia depresyjne nie są związane tylko z jedną płcią. Dotychczasowe badania wskazują jednak na pewne różnice w mówieniu o trudnych doświadczeniach przez mężczyzn – częściej używają oni określeń związanych ze zmęczeniem lub stresem niż ze smutkiem i zmartwieniami w porównaniu z kobietami. Są także bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań i problemów związanych z kontrolą.

 

Nadużywanie substancji przez mężczyzn

Dane Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazują na to, że kobiety spożywają mniej alkoholu od mężczyzn. Badania naukowe wskazują, że mężczyźni są 2-3 krotnie bardziej narażeni na rozwinięcie problemowego picia. Mężczyźni także częściej zażywają fentanyl. Dwa podstawowe wyjaśnienia częstszego sięgania po substancje psychoaktywne to wpływ społeczny oraz specyficzne strategie radzenia sobie z trudnościami. Alkohol (lub inna substancja) staje się wtedy sposobem na doświadczane trudności. Według danych ZUS, w 2022 r. za zwolnienia lekarskie w grupie zaburzeń psychicznych wystawionych mężczyznom, 69,7% wiązało się konsekwencjami spowodowanymi użyciem alkoholu, co odpowiadało także za 394,4 tys. dni spędzonych przez pacjentów w szpitalach. U kobiet było to 33,8% zwolnień. 

 

Samobójstwa mężczyzn

W 2022 roku w Polsce życie odebrało sobie łącznie 5108 osób, a wśród nich 4261 mężczyzn. Jest to ponad 83% wszystkich zgonów w wyniku samobójstwa. Tak duże różnice płciowe nie są charakterystyczne wyłącznie w Polsce. Tendencja ta utrzymuje się w wielu krajach, np. w Kanadzie czy Nowej Zelandii. Odpowiedź na pytanie – "Skąd wynika tak duża różnica?" – nie jest łatwa i oczywista. Jednak badania podkreślają bardzo istotną rolę odpowiednich programów prewencyjnych oraz ochronnych. Poniżej znajdziesz listę miejsc, które oferują pomoc w razie doświadczanego kryzysu lub trudności. 

 

Podsumowanie – dbanie o swoje zdrowie psychiczne jest męskie

Dbanie o zdrowie psychiczne to wyraz troski o siebie i innych. Jest to bardzo męskie zachowanie. Na szczęście coraz więcej materiałów oraz kampanii skupia się na psychoedukacji mężczyzn. Jest to jeden z kluczowych elementów budujących świadomość, co stanowi bazę do redukcji wyżej opisanych negatywnych konsekwencji wynikających z krzywdzących stereotypów. Zdrowie psychiczne mężczyzn jest tematem złożonym, na które składa się wiele elementów związanych z normami kulturowymi oraz społecznymi.

Mężczyźni płaczą, czują się smutni, doświadczają kryzysów, wielu trudności, przeżywają emocje (zarówno te przyjemne jak i nieprzyjemne), potrzebują wsparcia ze strony innych, przytulenia czy poklepania po ramieniu. Poproszenie o pomoc, pójście do psychologa oraz przyznanie się do tego, że sobie nie radzę, to także wyraz męskości oraz dojrzałości. Warto o tym pamiętać i promować wśród swoich znajomych postawy skłaniające do dbania o wsparcie psychiczne.

 

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli masz myśli samobójcze lub doświadczasz trudności, pomoc możesz uzyskać w jednym z poniższych miejsc.

 

 • Kryzysowy telefon zaufania: 116 123
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Telefoniczne Centrum Wsparcia: 800 70 2222
 • Życie warte jest rozmowy: zwjr.pl 
 • W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia: 112

Źródła

 1. Bilsker, D., Fogarty, A. S., & Wakefield, M. A. (2018). Critical issues in men’s mental health. The Canadian Journal of Psychiatry, 63(9), 590–596. https://doi.org/10.1177/0706743718766052/.
 2. Gelezelyte, O., Dragan, M., Grajewski, P., Kvedaraite, M., Lotzin, A., Skrodzka, M., Nomeikaite, A., & Kazlauskas, E. (2022). Factors associated with suicide ideation in Lithuania and Poland amid the covid-19 pandemic. Crisis, 43(6), 460–467. https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000814/.
 3. Karcewicz, E., Sikora, A. (2023). Absencja chorobowa w 2022 roku. Departament statystyki i prognoz aktuarialnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 4. McKenzie, S. K., Collings, S., Jenkin, G., & River, J. (2018). Masculinity, social connectedness, and mental health: Men’s diverse patterns of Practice. American Journal of Men’s Health, 12(5), 1247–1261. https://doi.org/10.1177/1557988318772732/.
 5. Weiß, M., Gründahl, M., Deckert, J., Eichner, F. A., Kohls, M., Störk, S., Heuschmann, P. U., Hein, G., Gelbrich, G., Weißbrich, B., Dölken, L., Kurzai, O., Ertl, G., Barth, M., & Morbach, C. (2023). Differential network interactions between psychosocial factors, mental health, and health-related quality of life in women and men. Scientific Reports, 13(1). https://doi.org/10.1038/s41598-023-38525-8/.