23 lutego 2021

Depresja - objawy i leczenie

PZU Zdrowie
Depresja jest terminem często nadużywanym, odnoszącym się do złego samopoczucia emocjonalnego. Tymczasem nie każdy smutek to depresja. Światowa Organizacja Zdrowia określa depresję jako stan utrudniający codzienne funkcjonowanie. Bezsilność towarzysząca osobie cierpiącej na depresje jest tak intensywna, że z czasem prowadzi do apatii i izolacji. Badania epidemiologiczne wskazują, że co piąta dorosła osoba przynajmniej raz w życiu przeżyła epizod depresyjny. Według WHO jest to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny, z którym zmagają się ludzie na całym świecie.
objawy depresji

Depresja może mieć zarówno charakter objawowy, jak i przewlekły. Jest to choroba wymagająca leczenia, a nowoczesne metody terapii charakteryzują się coraz większą skutecznością, są również coraz mniej obciążające.

Najczęściej występującymi objawami depresji, zgodnie z klasyfikacją DSM-IV są:

  • Obniżony nastrój przez większą część dnia i niemal codziennie (u dzieci lub młodzieży zamiast nastroju obniżonego może występować nastrój drażliwy).
  • Wyraźnie mniejsze zainteresowanie i satysfakcja z niemal wszystkich aktywności (anhedonia).
  • Zmniejszenie masy ciała pomimo braku stosowania diet albo zwiększenie masy ciała (zmiany wynoszące więcej niż 5% masy ciała w ciągu miesiąca) lub zmniejszenie się lub zwiększenie się apetytu obecne niemal codziennie.
  • Bezsenność lub wzmożona senność niemal codziennie.
  • Pobudzenie psychoruchowe lub spowolnienie występujące niemal codziennie (które jest zauważalne dla otoczenia, a nie stanowi jedynie subiektywnego poczucia pacjenta).
  • Męczliwość lub utrata energii obecne niemal codziennie.
  • Poczucie własnej niskiej wartości lub nadmierne, nieadekwatne poczucie winy (może mieć charakter urojeniowy) obecne niemal codziennie (lecz nie sprowadzające się tylko do wyrzucania sobie faktu bycia chorym).
  • Zmniejszona zdolność koncentracji lub brak decyzyjności obecne niemal codziennie.
  • Nawracające myśli o śmierci (lecz nie sprowadzające się tylko do lęku przed umieraniem), nawracające myśli samobójcze bez sprecyzowanego planu samobójczego lub z planem samobójczym lub próby samobójcze.

Nieleczona depresja nasila się. Im wcześniej podejmiesz leczenie, tym większe masz szanse na uzyskanie trwałej poprawy i zapobieżenie ewentualnym nawrotom!

Depresja może mieć charakter zarówno objawowy, jak i przewlekły. Jest to choroba wymagająca leczenia, a nowoczesne metody terapii charakteryzują się coraz większą skutecznością. Najczęściej stosowaną praktyką jest farmakoterapia. W depresjach o niskim nasileniu skuteczną formą leczenia jest psychoterapia poznawcza dążąca do zmiany nieprawidłowych wzorców myślenia. Pamiętajmy że, leczenie depresji należy kontynuować nieprzerwanie przez okres 6 – 12 miesięcy po ustąpieniu objawów. Depresja często jest chorobą nawracającą w związku z czym w przypadku spadku nastroju należy ponownie podjąć leczenie.