01 marca 2021

Depresja w pracy

Biuro Medyczne PZU Zdrowie
Osoby cierpiące na depresję mogą doświadczać trudności w życiu codziennym. Szczególnie wyraźnie choroba może być odczuwana w pracy, która stanowi dużą część życia każdego z nas i często bywa bardzo wymagająca. Brak świadomości objawów i czynników nasilających depresję może prowadzić do przeoczenia jej nasilania się i braku reakcji w odpowiednim czasie.
kobieta z depresją leżąca na kanapie

Spis treści:

Objawy depresji w miejscu pracy
Co w miejscu pracy może prowadzić do depresji?
Profilaktyka depresji
Co zrobić, gdy dostrzegasz u siebie objawy depresji?


Objawy depresji w miejscu pracy

Aby nie przeoczyć depresji i nie opóźnić tym samym jej leczenia, bardzo ważna jest znajomość objawów. Te z nich, które mogą być szczególnie odczuwalne podczas pracy to między innymi:

  • unikanie chodzenia do pracy,
  • trudności w koncentracji,
  • brak motywacji,
  • trudności w kończeniu zadań na czas,
  • ciągłe zmęczenie lub brak energii,
  • utrata zainteresowania rzeczami, które wcześniej były interesujące,
  • unikanie kontaktów z współpracownikami, izolowanie się. 

Osoby z depresją mogą również wykazywać tendencje do izolowania się czy nadmiernego przejmowania się pracą i opinią innych osób. Zmagają się często z ciągłym poczuciem winy. Z trudnością przychodzi im rozmowa na temat uczuć, które im towarzyszą, szczególnie w środowisku pracy. Często czują się zawstydzeni oraz obawiają się, że zostaną ocenieni jako „słabi”. Rozwój depresji często poprzedza wypalenie zawodowe. W związku z tym warto wiedzieć, jak je rozpoznać i jak mu zapobiegać.

Co w miejscu pracy może prowadzić do depresji?

Zależność pomiędzy pracą a depresją jest obustronna. Depresja może wpłynąć na Twoją zdolność do wykonywania pracy, a stres związany z pracą może powodować rozwój zaburzeń nastroju lub je pogłębiać. Szczególnie obciążające dla pracownika mogą być takie czynniki jak:

  • przeciążenie pracą,
  • stawianie przez pracodawcę zbyt wysokich wymagań, często wykraczających poza kompetencje pracownika,
  • różnego rodzaju problemy i konflikty ze współpracownikami.

Profilaktyka depresji

Aby nie zwiększać ryzyka rozwoju zaburzeń nastroju, powinniśmy przede wszystkim przestrzegać higieny pracy oraz prowadzić zdrowy tryb życia. Składają się na niego takie elementy jak zbilansowana dieta, wystarczająca ilość snu oraz porcja ruchu każdego dnia. Wyraźnie poprawiają one nasze samopoczucie i sprawiają, że jesteśmy bardziej odporni na stres oraz niepowodzenia. 
Istotne jest także zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Nie zabieraj więc pracy do domu oraz nie obciążaj się zadaniami, które przekraczają Twoje możliwości. Poza pracą warto mieć zajęcia, które pozwolą zrelaksować się, poczuć zadowolenie i zapomnieć o pracy. Może to być sport, uprawianie ogródka, spędzanie czasu z rodziną, czytanie książek lub dowolna inna czynność, która sprawia przyjemność i pozwala odpocząć psychicznie. 

Bardzo pomocna jest także obecność przyjaciół i znajomych, z którymi możesz podzielić się swoimi przeżyciami i otrzymać radę lub wsparcie. Osoby z depresją często izolują się od otoczenia i to jeszcze bardziej pogłębia uczucie samotności i braku energii.

Pamiętaj jednak, że działania te nie zapewniają stuprocentowej ochrony przed zachorowaniem. Jeśli więc żyjesz zdrowo i starasz się przestrzegać higieny pracy, a pomimo to dostrzegasz u siebie niepokojące objawy, poszukaj specjalistycznej pomocy.

Co zrobić, gdy dostrzegasz u siebie objawy depresji?

Jeśli dostrzegasz u siebie objawy depresji, powinieneś zgłosić się na wizytę do lekarza psychiatry. Szczególnie szybkiej reakcji wymagają osoby z myślami o odebraniu sobie życia, odcinające się od otoczenia, zaniedbujące podstawowe potrzeby – nie przyjmujące pokarmów, nie wstające z łóżka cały dzień. Lekarz oceni stopień choroby i zaproponuje odpowiednie leczenie. 

Kolejnym ważnym krokiem w leczeniu depresji jest podjęcie psychoterapii. Często porusza ona takie problemy jak sposoby radzenia sobie ze stresem, asertywność, zarządzanie czasem oraz przeżywanie emocji. Psychoterapeuta nauczy Cię bardziej realistycznego spojrzenia na wykonywaną pracę oraz pomoże poznać Twoje mocne i słabe strony. Im bardziej świadomy będziesz swoich słabości i mocnych stron, tym łatwiej będziesz mógł stawić czoła codziennym trudnościom.