19 października 2022

Depresja w dojrzałym wieku – nie bój się prosić o pomoc

Wydłużanie się długości życia oraz starzenie się społeczeństwa tworzy nowe wyzwania społeczne i medyczne. Jednymi z najczęściej występujących objawów u osób po 65 roku życia, oprócz otępienia są objawy depresyjne. Wpływają one negatywnie nie tylko na pogorszenie się jakości życia, ale także na przebieg oraz leczenie innych chorób.
starsza osoba

Spis treści:

 
 
 
 

Depresja u osób starszych – czym jest?

Depresja może dotyczyć osób w każdym wieku, również seniorów. Badacze wskazują, że około 15% osób po 65 r.ż. zmaga się z depresją, a u osób powyżej 80 r.ż. ten problem dotyczy aż 33% populacji. Depresja to zaburzenie nastroju i emocji, a typowym objawem niezależnie od wieku jest obniżenie nastroju i aktywności oraz lęk. W innych symptomach zaznacza się jednak ich atypowość – starsza osoba z depresją nie będzie miała tych samych objawów co młodsza. U seniorów można wyróżnić charakterystyczny symptom, tzw. zespół apatyczno-asteniczny. Cechuje się on zaburzeniami snu, łaknienia, osłabieniem fizycznym oraz brakiem zainteresowań. Często występuje wraz z innymi chorobami, np. Alzheimerem czy otępieniem. 
 

Przyczyny depresji u seniorów

Przyczyny powstania depresji u osób starszych są złożone oraz zróżnicowane. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka jest stan zdrowia. Większość chorób, a w szczególności te o charakterze przewlekłym i związane z bólem, stanowią istotny czynnik sprzyjający rozwojowi symptomów depresyjnych. Do innych czynników zalicza się:
 • samotność,
 • przejście na emeryturę oraz poczucie nieprzydatności,
 • strata partnera życiowego – nieadaptacyjna żałoba,
 • przewlekłe choroby takie jak choroby naczyń, stan po udarze, zawał, cukrzyca,
 • przewlekłe infekcje – WZW C, borelioza,
 • nowotwór
 • ograniczenie sprawności i aktywności,
 • zależność od innych osób,
 • otępienie.
 

Diagnoza depresji u osób starszych

Diagnoza depresji u osób starszych jest trudna, co wynika z atypowego przebiegu choroby oraz specyficznych objawów często utożsamianych z innymi chorobami somatycznymi. Dodatkowo w niektórych przypadkach trudno stwierdzić, czy depresja wystąpiła w skutek choroby, czy jest jej przyczyną. Wszystkie powyższe elementy należy rozważyć w momencie stawiania diagnozy. Jedną z popularniejszych metod  diagnozy jest Geriatryczna Skala Oceny Depresji. 
 

Renta z powodu depresji

W polskim prawie przewidziano wsparcie dla osób, które z powodu choroby nie mogą pracować. Jest to renta chorobowa, która jest przyznawana przez ZUS. Przepisy nie określają szczegółowo z tytułu jakich chorób może ona zostać przyznana, więc teoretycznie w uzasadnionych przypadkach, lekarz orzecznik może zdecydować o przyznaniu renty. Prawo do otrzymywania renty jest jednak ograniczone do momentu otrzymywania emerytury. 
 

Metody terapii depresji u starszych osób

Seniorzy mają dostępne różne formy leczenia depresji. Do najczęstszych metod pomocy zalicza się terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia interpersonalna (IPT), farmakoterapia czy wsparcie społeczne. Dotychczasowe badania pozwalają ustalić, które formy terapii są najskuteczniejsze. Wyniki wskazują, że jest to psychoterapia poznawczo-behawioralna, która jest bardziej skuteczną metodą pomocy niż terapia interpersonalna czy ćwiczenia fizyczne. Jeżeli podejrzewasz u siebie lub swoich bliskich niepokojące objawy, możesz skonsultować się z psychologiem
 

Czynniki chroniące seniorów przed depresją

Tak jak istnieją czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju depresji, tak można wyróżnić czynniki chroniące przed jej rozwojem. Zaliczyć do nich można:
 • silne więzi emocjonalne z przyjaciółmi i rodziną, 
 • aktywność fizyczna,
 • utrzymywanie pozytywnych kontaktów z sąsiadami, 
 • wcześniejsze pozytywne nastawienie do starości, 
 • zaangażowanie społeczne, np. uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Źródła

Babiarczyk, B., Schlegel-Zawadzka, M. i Turbiarz, A. (2013). Ocena częstości występowania objawów depresji w populacji osób powyżej 65. roku życia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, (19), 453-457. 


Burzyńska, M. i Maniecka-Bryła, I. (2013). Występowanie depresji u osób starszych korzystających z pomocy społecznej – wstępne wyniki badania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oecinomica, (297).


Grodzicki T., Kocemba J. i Skalska A. (2007). Geriatria. Gdańsk: Via Medica. 


Grzanka-Tykwińska, A. i Kędziora-Kornatowska, K. (2010). Znaczenie wybranych form aktywności w żuciu osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska, (18), 29-32. 


Pinquart , M., Duberstein P. R.  i Lyness, J. M.  (2007). Effects of psychotherapy and other behavioral interventions on clinically depressed older adults: A meta-analysis.  Aging & Mental Health, (11:6), 645-657. DOI: 10.1080/13607860701529635