02 lipca 2024

Zwichnięcie stawu a skręcenie stawu: jakie są różnice?

Rezydent ortopedii i traumatologii narządu ruchu
W świecie urazów sportowych i kontuzji dwa często mylone ze sobą pojęcia to skręcenie i zwichnięcie. Choć wydają się brzmieć podobnie, opisują dwa diametralnie różne rodzaje urazów. Dzieli je zarówno mechanizm powstawania, jak i sposób leczenia. Przyjrzyjmy się bliżej tym różnicom.

Spis treści

1. Czym jest skręcenie stawu

2. Objawy skręcenia stawu

3. Czym jest zwichnięcie stawu

4. Różnice między zwichnięciem a skręceniem

5. Dlaczego zwichnięcie i skręcenie stawu wymagają innego leczenia

6. Podsumowanie
 

Czym jest skręcenie stawu

Skręcenie zazwyczaj jest łagodniejszym urazem od zwichnięcia. Występuje, gdy wskutek urazu staw gwałtownie znajdzie się poza zakresem ruchu. Wówczas więzadła (struktury łącznotkankowe pasywnie stabilizujące kości w stawie) są nadmiernie rozciągnięte i mogą ulec uszkodzeniu – naderwane w różnym stopniu lub nawet całkowitemu zerwaniu. Skręcenia są częste w stawach takich jak: staw skokowy, kolano i nadgarstek. Względnie często zdarzają się również skręcenia drobnych stawów ręki.
 

Objawy skręcenia stawu to:

 • ból,
 • obrzęk,
 • zasinienie,
 • ograniczona ruchomość stawu.
Leczenie skręcenia często polega na metodzie RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation). W cięższych przypadkach może być konieczne unieruchomienie stawu, a nawet zabieg chirurgiczny, jeśli więzadła są całkowicie zerwane. Niemniej leczenie operacyjne konieczne jest względnie rzadko. Po okresie unieruchomienia niezbędna jest odpowiednia rehabilitacja, która pomaga w odbudowie siły i stabilności stawu.
 

Czym jest zwichnięcie stawu

Zwichnięcie stawu to poważny uraz, w którym jedna z kości zostaje wypchnięta ze swojego naturalnego położenia w stawie. Najczęściej spotykanymi zwichnięciami są zwichnięcia barku, palców i łokci. Bardzo groźne w skutkach mogą być rzadkie zwichnięcia stawów kolanowych i biodrowych. Zwichnięcie zazwyczaj jest wynikiem silnego uderzenia lub upadku, które powoduje przemieszczenie danej kości z jej prawidłowego położenia w stawie i zablokowanie w tym położeniu do czasu odpowiedniego nastawienia.
Objawy zwichnięcia stawu to:
 • intensywny ból,
 • widoczna deformacja stawu,
 • obrzęk i zasinienie,
 • niemożność poruszania stawem.
Leczenie zwichnięcia  zawsze wymaga pilnego nastawienia kości (repozycja zwichnięcia). Jeśli podejrzewasz u siebie lub u bliskiej osoby zwichnięcie, niezwłocznie zgłoś się na SOR i poinformuj o objawach. W razie opóźnionego w czasie nastawienia zwichnięcia może dojść do porażeń nerwów w kończynie lub do uszkodzeń ważnych naczyń krwionośnych. Nastawienie zwichnięcia jest procedurą medyczną polegającą na przywróceniu kości do prawidłowego położenia w stawie. Natomiast w razie niepowodzenia nastawienia zwichnięcia z użyciem ręcznych manipulacji, konieczne jest pilne leczenie operacyjne i chirurgiczne nastawienie kości. Po redukcji staw może być unieruchomiony za pomocą gipsu, szyny, temblaka lub ortezy, aby umożliwić gojenie tkanek miękkich stabilizujących staw. Rehabilitacja i ćwiczenia są kluczowe, aby przywrócić pełną funkcjonalność stawu i zapobiec ponownemu urazowi.
 

Różnice między zwichnięciem a skręceniem

  Zwichnięcie stawu Skręcenie stawu
Mechanizm urazu kość zostaje gwałtownie „wypchnięta” ze stawu i pozostaje w tym ustawieniu do czasu wykonania repozycji więzadła są naciągnięte, naderwane lub zerwane wskutek skrajnego zgięcia/przeprostu w stawie, ale kości tworzące staw natychmiast samoistnie „wracają” do prawidłowego położenia
Objawy

silny ból, widoczna deformacja kończyny, zniesienie ruchu w stawie

ból, obrzęk, zasinienie, ograniczona ruchomość

Leczenie 

repozycja (nastawienie kości), w razie braku możliwości nastawienia – pilne leczenie operacyjne, unieruchomienie, rehabilitacja

metoda RICE,  unieruchomienie, rehabilitacja,  rzadko operacja

 

 

Dlaczego zwichnięcie i skręcenie stawu wymagają innego leczenia

Różnice w leczeniu wynikają z natury urazu. W przypadku zwichnięcia, absolutnym priorytetem jest szybkie przywrócenie kości do właściwego położenia, aby uniknąć dalszych uszkodzeń naczyń krwionośnych, nerwów i tkanek miękkich. W przypadku skręcenia, celem jest redukcja bólu i obrzęku oraz – długofalowo – przywrócenie stabilności stawu poprzez wzmocnienie więzadeł.
 

Podsumowanie

Zarówno zwichnięcia, jak i skręcenia stawów wymagają odpowiedniej diagnozy i leczenia. Choć objawy mogą być podobne, te dwa rodzaje urazów mają fundamentalne różnice, jak również różne ryzyko trwałej dysfunkcji kończyny. Pamiętaj, aby zawsze niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku podejrzenia zwichnięcia lub skręcenia, aby uzyskać właściwą pomoc i uniknąć długotrwałych konsekwencji dla swojej sprawności ruchowej

Źródła

 1. G. Vuurberg, A. Hoorntje, L.M. Wink, B.F.W. van der Doelen, M.P. van den Bekerom, R. Dekker, et al. "Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline," British Journal of Sports Medicine, 2018.
 2. F. Halabchi, M. Hassabi. "Acute ankle sprain in athletes: clinical aspects and algorithmic approach," World Journal of Orthopedics, 2020.
 3. E.T. Chen, J. Borg-Stein, K.C. McInnis. "Ankle sprains: evaluation, rehabilitation, and prevention," Current Sports Medicine Reports, 2019.
 4. T.M. Miklovic, L. Donovan, O.A. Protzuk, M.S. Kang, M.A. Feger. "Acute lateral ankle sprain to chronic ankle instability: a pathway of dysfunction," The Physician and Sportsmedicine, 2018
 5. G. Iordens, P. Maripuri. "Treatment strategies for simple elbow dislocation - a systematic review," BMC Musculoskeletal Disorders, 2020.
 6. K. Hirose, G. Murakami, T. Minowa, H. Kura, T. Yamashita. "Epidemiology and treatment of ankle fracture-dislocations," Frontiers in Medicine, 2020.