10 maja 2021

Kalendarz ciąży

PZU Zdrowie
Podczas ciąży bardzo ważne jest wykonywanie określonych badań w wyznaczonych terminach. Pozwala to na monitorowanie jej przebiegu, a tym samym ocenę stanu zdrowia matki i dziecka. Poniższy kalendarz opisuje badania wykonywane podczas ciąży niepowikłanej.
kalendarz ciazy

Planowanie ciąży

Do ginekologa warto wybrać się już na etapie planowania ciąży. Podczas takiej wizyty lekarz zbierze wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjentki. Omówi zagadnienia związane z prowadzonym trybem życia, takie jak dieta, przyjmowane leki, wykonywana praca oraz potencjalnie zagrażające dla dziecka czynniki w otoczeniu matki. Może zlecić również przeprowadzenie określonych badań dodatkowych, takich jak np. morfologia krwi, badanie ogólne moczu, poziom hormonów tarczycy itp. Jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie była wykonywana cytologia lekarz pobierze materiał do oceny, aby wykryć ewentualne zmiany szyjki macicy.

Podczas wizyty na etapie planowania ciąży pacjentka powinna zostać również poinformowana o korzyściach z przyjmowania kwasu foliowego co najmniej 2 miesiące przed planowaną ciążą.

Wizyty przedporodowe

Podczas każdej wizyty lekarz lub położna przeprowadza badanie ginekologiczne, wykonuje pomiar ciśnienia krwi i określa masę ciała pacjentki. Na podstawie uzyskanych informacji oceniane jest ryzyko ciążowe dla danej pacjentki, które związane jest z określonymi zaleceniami.

Do 10 tygodnia ciąży (lub w chwili pierwszego zgłoszenia)

Optymalnie, aby pierwsza wizyta odbyła się pomiędzy 7. a 8. tygodniem ciąży. W przypadku ciąż nieplanowanych łatwo jest jednak przekroczyć ten termin – w takiej sytuacji należy udać się do lekarza niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu ciążowego. W przypadku sprawowania opieki przez położną obowiązkowa jest konsultacja lekarza położnika na tym etapie ciąży.

Podczas wizyty zbierany jest wywiad dotyczący stylu życia matki, w tym nawyków żywieniowych, spożywania alkoholu i stosowania innych używek. 

Badania dodatkowe wykonywane w tym okresie ciąży obejmują: grupę krwi i Rh, przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych, morfologię krwi, badanie ogólne moczu, pomiar stężenia glukozy na czczo i badanie w kierunku HIV, HCV, toksoplazmozy (IgG, IgM) oraz różyczki (IgG, IgM), a także oznaczenie TSH. Wszystkie wymienione badania (poza badaniem ogólnym moczu) wymagają jedynie pobrania krwi od matki.

Jeśli ciężarna nie wykonywała badania cytologicznego w ciągu ostatnich 6 miesięcy należy je wykonać. Warto również odwiedzić stomatologa, aby przeprowadził higienizację i kontrolę stanu uzębienia.

11-14 tydzień ciąży

Na tym etapie ciąży należy wykonać USG I trymestru, nazywane także USG genetycznym. Ciężarne po 35. roku życia (lub młodsze obarczone określonymi czynnikami ryzyka) powinny również wykonać tzw. „test podwójny”, badający stężenie PAPP-A i β-hCG. Oba te badania ukierunkowane są na wykrycie wad genetycznych płodu. 

Lekarz przeprowadza również ocenę ryzyka wystąpienia depresji lub nasilenia jej objawów, dając ciężarnej do wypełnienia przeznaczony do tego formularz.

15-20 tydzień ciąży

W tym okresie należy powtórzyć badania z krwi: morfologię oraz przeciwciała anty-Rh, a także badanie ogólne moczu. 

18-22 tydzień ciąży

W tym okresie należy wykonać USG II trymestru i jeśli jest wskazane – ECHO serca płodu.

21-26 tydzień ciąży

Od tego etapu ciąży podczas wizyt każdorazowo ocenia się czynność serca płodu. W tym okresie rozpoczyna się również edukacja przedporodowa pacjentki.

Należy wykonać badanie ogólne moczu, sprawdzić poziom przeciwciał anty-D u kobiet Rh(-) oraz powtórzyć badanie w kierunku toksoplazmozy, jeśli wynik z I trymestru był ujemny. Po 24 tygodniu ciąży należy przeprowadzić badanie stężenia glukozy po doustnym podaniu 75g glukozy (tzw. test doustnego obciążenia glukozą – OGTT).

W przypadku opieki sprawowanej przez położną należy zgłosić się na konsultację do lekarza położnika pomiędzy 24. a 26. tygodniem ciąży.

27-32 tydzień ciąży

Pomiędzy 28. a 32. tygodniem ciąży należy wykonać badanie USG III trymestru. Oprócz tego powtarza się badanie morfologii krwi, przeciwciał anty-D u kobiet Rh(-) oraz badanie ogólne moczu.
W 28-30 tygodniu ciąży lekarz może zaproponować podanie immunoglobuliny anty-D kobietom Rh(-) bez przeciwciał anty-D. Jej podanie zabezpiecza przed wytworzeniem przez kobietę przeciwciał anty-D (anty-Rh). Ich obecność może zagrażać zdrowiu dziecka o grupie krwi Rh(+). 

33-37 tydzień ciąży

Podczas wizyty w tym czasie przeprowadzane jest badanie położnicze oraz ocena wymiarów miednicy i ruchów płodu. Dodatkowo ocenia się ryzyko wystąpienia depresji u matki lub jej nasilenie.

W tym okresie należy powtórzyć badanie ogólne moczu oraz morfologię krwi, a także badanie HIV i antygenu HBs. Podczas badania ginekologicznego pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży pobierany jest posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców β-hemolizujących. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem zakażenia należy powtórzyć badania w kierunku VDRL oraz HCV.

38-39 tydzień ciąży

W przypadku opieki sprawowanej przez położną należy zgłosić się na konsultację do lekarza położnika. W tym okresie należy powtórzyć badanie ogólne moczu oraz morfologię krwi.

Po 40 tygodniu ciąży

Należy przeprowadzić badanie USG oraz badanie KTG. Przy prawidłowych wynikach KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu badania te należy ponownie wykonać za 7 dni. W trakcie tej wizyty ustalana jest data hospitalizacji, tak aby poród miał miejsce przed końcem 42. tygodnia. 

Pobierz kalendarz ciąży tutaj