11 kwietnia 2024

Fobia społeczna – przyczyny, objawy, leczenie. Jak radzić sobie z lękiem społecznym?

3 min.
Część osób nie czuje się komfortowo, wchodząc w interakcje społeczne. Odczuwanie lęku i unikanie określonych sytuacji może wskazywać na objawy fobii społecznej.
Fobia społeczna – przyczyny, objawy, leczenie

Spis treści

 1. Przyczyny fobii społecznej
 2. Objawy i diagnoza fobii społecznej
 3. Fobia społeczna – rozpowszechnienie
 4. Fobia społeczna – leczenie

 

Przyczyny fobii społecznej

Fobia społeczna jest zaburzeniem o złożonych przyczynach, łączących różne czynniki. Do najważniejszych zalicza się:

 • wpływ genów – wyniki badań sugerują udział genów w rozwoju fobii społecznej, jednak mechanizm dziedziczenia nie jest w pełni poznany;
 • czynniki neurobiologiczne – badacze zakładają związek układów noradrenergicznego, serotoninergicznego oraz dopaminergicznego z objawami lęku;
 • niska samoocena – koncepcje poznawczo-behawioralne wskazują na występowanie negatywnych przekonań o samym sobie (np. własna niemoc, bycie obiektem żartów ze strony innych), a także skłonności do negatywnego interpretowania rzeczywistości na własną niekorzyść;
 • niekorzystne relacje w dzieciństwie – część badaczy sugeruje, że nieprawidłowe relacje z rodzicami, oparte na braku bezpieczeństwa, krytycznej postawie czy wysokim poziomie kontroli, zwiększają ryzyko wykształcenia w późniejszym etapie życia objawów fobii społecznej.

 

Objawy i diagnoza fobii społecznej

Fobia społeczna zalicza się do grupy zaburzeń lękowych, dlatego w jej ramach występują objawy wspólne dla wszystkich jednostek diagnostycznych tej grupy. Zalicza się do nich przede wszystkim odczuwanie nadmiarowego lęku (nieuzasadnionego obiektywnymi przesłankami), a także objawami somatycznymi (z ciała).

Charakterystycznymi objawami fobii społecznej jest odczuwanie uporczywego lęku w związku z obawami o kompromitację czy ośmieszenie przy kontakcie z innymi lub ze strachem przed byciem obserwowanym. Objawy znacząco wpływają na jakość życia oraz powodują unikanie sytuacji wywołujących negatywne odczucia.

Aby zdiagnozować fobię społeczną, zgodnie z obecnie obowiązującą w Polsce klasyfikacją ICD-10, należy spełnić poniższe kryteria:

 • Występuje nasilony lęk i niepokój lub/i wyraźne unikanie bycia obiektem uwagi innych, a także sytuacji interpretowanych przez doświadczającą osobę jako upokarzające i budzące zakłopotanie.
 • Pacjent doświadcza lęku i przynajmniej jednego z podanych objawów: czerwienienie się, drżenie rąk lub ciała, lęk przed wymiotami, parcie na stolec lub mocz w sytuacji stresu społecznego.
 • Objawy występują oraz szybko nasilają się w sytuacji stresu społecznego lub wyobrażania sobie takiej sytuacji.
 • Doświadczane objawy oraz próby unikania sytuacji społecznych powodują wtórny stres, a przeżywane emocje noszą znamiona bezpodstawnych lub nadmiernych.
 • Objawy nie mogą wynikać z innych zaburzeń psychicznych lub uwarunkowań kulturowych.

W najnowszej klasyfikacji ICD-11 również wyróżniono zaburzenie związane z odczuwaniem lęku w sytuacjach społecznych ("social anxiety disorder").

 

Fobia społeczna – rozpowszechnienie

Szacuje się, że fobia społeczna dotyka 2-4% populacji w krajach zachodnich (Europa oraz Ameryka Północna), natomiast w Azji rozpowszechnienie jest niższe i wynosi około 1%. Dotychczasowe badania wskazują, że fobia społeczna częściej dotyka kobiet niż mężczyzn i występuje częściej wśród młodych dorosłych niż osób starszych.

Podkreśla się znaczenie czynników kulturowych w prawidłowej ocenie fobii społecznej. W Japonii wyróżnia się "taijin kyofusho", czyli sytuację, w której osoba obawia się, że przez swój defekt fizyczny lub niewłaściwe zachowanie, może obrazić lub zgorszyć innych. Nie jest to jednak postrzegane jako objaw lęku społecznego, a wyraz być może nadmiernego, ale uzasadnionego szacunku względem drugiej osoby. Jest to przykład wpływu norm kulturowych na rozpoznanie fobii społecznej, które może różnić się w poszczególnych społecznościach.

 

Fobia społeczna – leczenie

Objawy fobii społecznej mogą zostać ograniczone za pomocą terapii. Dotychczasowa praktyka kliniczna wykazała kilka efektywnych metod, które mogą być wykorzystywane w pracy z pacjentami.

Forma pomocy powinna być dobrana do potrzeb i możliwości osoby doświadczającej trudności. Do skutecznych metod terapii zalicza się:

 • psychoterapia – zwłaszcza w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), która jest skuteczniejsza niż podejście psychodynamiczne;
 • farmakoterapia – w oparciu o m.in. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI);
 • terapia grupowa – przynosi ona mniejsze efekty niż psychoterapia indywidualna, jednak wciąż oddziałuje pozytywnie na objawy.

Źródła

 1. Bögels S.M., Alden L., Beidel D.C., Clark L.A., Pine D.S., Stein M.B., Voncken M., (2010), Social anxiety disorder: questions and answers for the DSM-V, Depression and Anxiety, 27(2), s: 168-189, doi: 10.1002/ da.20670.
 2. Mayo-Wilson E., Dias S., Mavranezouli I., Kew K., Clark D.M., Ades A.E., Pilling S., (2014), Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis, The Lancet, Psychiatry, 1(5), s: 368-376, doi: 10.1016/ s2215-0366(14) 70329-3.
 3. Potoczek A., (2005), Fobia społeczna – zarys koncepcji zaburzenia, Psychiatria Polska, 4, s: 629-639. 
 4. World Health Organization, (2016), International statistical classification of diseases and related health problems (10th ed.), https://icd.who.int/browse10/2016/en/.
 5. World Health Organization, (2019), International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.), https://icd.who.int/.