31 sierpnia 2022

Fizjoterapeuta – kim jest i w czym może pomóc?

Doktor nauk o zdrowiu
Fizjoterapeuta to specjalista zajmujący się pacjentami z problemami narządu ruchu. Zajmuje się przywracaniem maksymalnej sprawności chorym oraz poprawą ich funkcjonowania w życiu codziennym.
Fizjoterapeuta prowadzi ćwiczenia
Spis treści: 
 1. Jaki jest zakres obowiązków fizjoterapuety
 2. Jakie zabiegi wykonuje fizjoterapeuta 
 

Jaki jest zakres obowiązków fizjoterapeuty

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
 
 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 • zlecaniu wyrobów medycznych, dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
Do najbardziej powszechnych dolegliwości, z którymi pacjenci trafiają do gabinetu fizjoterapeuty należą bóle kręgosłupa, przeciążenia stawów np. łokciowych i kolanowych oraz inne dolegliwości ortopedyczne. Fizjoterapeuta wspiera również w powrocie do zdrowia i sprawności pacjentów z chorobami neurologicznymi, np. osoby po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, z niedowładami lub osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi, takim jak stwardnienie zanikowe boczne lub stwardnienie rozsiane. Aktywizacja pacjentów neurologicznych pomaga im zachować, w miarę możliwości, sprawność oraz samodzielność. Z kolei fizjoterapia uroginekologiczna skupia się na profilaktyce, diagnostyce oraz leczeniu dolegliwości kobiet w obrębie miednicy. Pacjentkami gabinetów fizjoterapii uroginekologicznych są kobiety borykające się z problemami nietrzymania moczu, obniżaniem narządów rodnych lub problemami z nietrzymaniem zwieracza. Z usług fizjoterapeuty coraz chętniej korzystają także kobiety w ciąży, które zmagają się m.in. z bólami kręgosłupa, obrzękami kończyn lub nadmiernymi napięciami w ciele, a także kobiety po porodzie.
 

Jakie zabiegi wykonuje fizjoterapeuta

Metody leczenia pacjentów można podzielić na dwie grupy: kinezyterapię i fizykoterapię.

Kinezyterapia to przede wszystkim ruch poszczególnych stawó#Jaki jest zakres obowiązków fizjoterapeutyw i części ciała pacjenta. Są to ćwiczenia z obciążeniem, izometryczne lub rozciągające, a także szereg specjalistycznych metod i technik, mających na celu usprawnienie pacjenta. Praca z pacjentem może mieć charakter indywidulany lub grupowy np. ćwiczenia w wodzie. Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu. W ramach kinezyterapii wykonywane są indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta ćwiczenia:
 • ćwiczenia bierne;
 • ćwiczenia izometryczne;
 • ćwiczenia czynno-bierne;
 • ćwiczenia samowspomagane;
 • ćwiczenia czynne;
 • ćwiczenia w odciążeniu;
 • ćwiczenia synergistyczne;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia funkcjonalne.
Fizykoterapia to wszystkie zabiegi, w których wykorzystywane są bodźce fizykalne takie jak: prądy, promieniowanie świetlne, ale również krioterapia, kąpiele zdrowotne oraz łaźnie i sauny. Fizykoterapia ma zastosowanie szczególnie w odnowie biologicznej, sanatoriach i w leczeniu uzdrowiskowym.
Z kolei masaż leczniczy wykorzystuje ucisk mechaniczny na tkanki ustroju, co wpływa na poprawę ukrwienia, odżywienia, a także na elastyczność i ruchomość.