20 kwietnia 2020

Implanty

PZU Zdrowie
Utrata zęba może dotknąć pacjentów w różnym wieku. Wypadki , choroby ogólnoustrojowe, choroby przyzębia lub próchnica mogą spowodować dyskomfort i stres związany z brakami w uzębieniu.
implanty u stomatologa

Spis treści:

Implanty - po co i dla kogo?
Dlaczego wybieramy implant jako najlepsze rozwiązanie?
Dla kogo implanty?
Jakie rodzaje braków zębowych możemy odtworzyć przy pomocy implantów?
Proces wszczepienia implantu
Zaplecenia po implantacji i oddaniu pracy protetycznej

Implanty - po co i dla kogo?

Utrata zęba może dotknąć pacjentów w różnym wieku. Wypadki, choroby ogólnoustrojowe, choroby przyzębia lub próchnica mogą spowodować dyskomfort i stres związany z brakami w uzębieniu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że praktycznie każdą taką sytuację można naprawić za pomocą wszczepienia implantów, bez względu na wiek i ilość utraconych zębów i tkanek.

Implant zębowy jest substytutem korzenia zęba i w większości przypadków jest wykonany z tytanu wysokiej klasy, który nie jest rozpoznawany przez organizm ludzki jako ciało obce. Dlatego nie obawiamy się odrzucenia implantu z powodu reakcji alergicznej. Istnieje wiele rozwiązań konwencjonalnych, pozwalających odbudować braki  uzębienia przez protezy ruchome i stałe  tzw. mosty protetyczne. 

Dlaczego wybieramy implant jako najlepsze rozwiązanie?

Wszczepienie implantów daje możliwość komfortowego uzupełnienia braków zębowych, nie  uszkadza tkanek żywych  zębów pozostałych w jamie ustnej. Wielokrotne szlifowanie zębów pod korony może prowadzić do odległych negatywnych skutków, takich jak: obumieranie miazgi zębów i powstawanie w kości  otaczającej korzeń zęba niezdiagnozowanych przez dłuższy czas, przewlekłych, niebezpiecznych stanów zapalnych prowadzących w konsekwencji do utraty kolejnych zębów.
Wszczepienie implantu w miejsce braków zębowych podtrzymuje strukturę kości, zapobiegając  jej zanikowi, co jest charakterystyczne przy tradycyjnych sposobach odbudowy braków zębowych. Dzięki temu można uniknąć zmian starzeniowych w wyglądzie twarzy.
Wszczepienie implantu jest zabiegiem delikatnym i nie obciążającym organizmu pacjenta. Dzięki odbudowie braków na implantach można łatwo i szybko poprawić  jakość życia

Dla kogo implanty?

Obecnie posiadamy bardzo duży wybór implantów i sposobów ich zastosowania. Dzięki temu praktycznie każdy pacjent, w dorosłym wieku, nawet z współistniejącymi chorobami ogólnoustrojowymi, może liczyć na rozwiązanie implantologiczne dostosowane do jego potrzeb.

Zabiegów implantacji nie przeprowadza się jednak w trakcie istniejących ostrych infekcji w organizmie, u chorych na nowotwory, w trakcie chemioterapii i radioterapii oraz przed zakończonym 18 rokiem życia. W przebiegu innych schorzeń, lekarz może poprosić o konsultację innego lekarza specjalistę w celu jak najszybszego przygotowania pacjenta do zabiegu. 

Jakie rodzaje braków zębowych możemy odtworzyć przy pomocy implantów?

 • Pojedyncze braki zębów – czasami można zastosować tak zwaną implantację natychmiastową, czyli wprowadzić implant do kości w dniu usunięcia zęba. Najczęściej jednak zabieg implantacji wykonuje się po zagojeniu zębodołu, czyli po około 2 miesiącach od usunięcia zęba. Nie należy się  tym martwić, gdyż brak zębowy w widocznym miejscu odtwarzany jest tymczasowo, aby zapewnić komfort pacjentowi oczekującemu na ostateczną odbudowę protetyczną.
 • Braki kilku zębów, które uniemożliwiają konwencjonalną odbudowę przy pomocy mostu protetycznego np. przy tzw. brakach skrzydłowych (brak zębów na końcu łuku zębowego ).  Wówczas, w zależności od ilości brakujących zębów, wszczepia się jeden lub kilka implantów, aby uzupełnić  brakujące pomiędzy nimi zęby przy pomocy mostu protetycznego. Ta metoda znajduje zastosowanie nawet w przypadku bezzębia całkowitego, gdzie można zastosować taką pracę protetyczną, która będzie na stałe przykręcona do implantów, bez konieczności użytkowania protez ruchomych, wyjmowanych ( są one stosowane jedynie tymczasowo na czas gojenia po leczeniu chirurgicznym).
 • Całkowite bezzębie – na 2 implantach można wykonać protezę ruchomą całkowitą. Aby dodatkowo zwiększyć jej stabilizację i poprawić komfort w gryzieniu twardych pokarmów, stosuje się 3 lub 4 implanty.

Proces wszczepienia implantu

 1. Przed implantacją lekarz zbiera informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, codziennych nawyków i zleca wykonanie badań diagnostycznych, przede wszystkim tomografii komputerowej pozwalającej  trójwymiarowo  ocenić ilość kości w miejscu zaplanowanego wszczepiania implantu. Dzięki temu można prawidłowo zaplanować zabieg i uniknąć niepowodzeń. W trakcie omawiania wyników badań lekarz planuje z pacjentem  zakres zabiegu i przedstawia kosztorys.
 2. Zabieg wykonywany jest w tradycyjnym znieczuleniu miejscowym, a wprowadzenie pojedynczego implantu trwa około 30 minut wraz ze znieczuleniem i szyciem rany.
 3. Etap gojenia potrzebny do integracji implantu z kością trwa około 2-3 miesiące. Implant goi się niewidoczny w jamie ustnej pod dziąsłem. Po tym czasie lekarz wykonuje niewielkie nacięcie dziąsła, odsłaniając dostęp do implantu i przykręca do niego tak zwaną śrubę gojącą na 2-3 tygodnie. Jej rola polega na takim ukształtowaniu dziąsła, aby wyglądało tak, jak wokół własnych zębów.
 4. Pobranie wycisku analogowego masą wyciskową lub cyfrowego, za pomocą skanera kończy ostatni etap. Na podstawie wycisku technik wykonuje koronę i po kilku dniach gotową pracę protetyczną lekarz przykręca na stałe do implantu.
 5. W przypadku protez całkowitych na zatrzaskach, przypinanych do implantów, etap protetyczny przypomina wykonanie klasycznej protezy ruchomej, ale na ostatniej wizycie lekarz przypina  protezę do zamontowanych na implantach lokatorów lub zatrzasków kulkowych.
 6. W przypadku dużych prac protetycznych, przykręcanych na stałe do kilku implantów, etapy protetyczne mogą składać się z kilku wizyt w dłuższych odstępach czasowych potrzebnych technikowi na wykonanie skomplikowanych elementów pośrednich.

Zaplecenia po implantacji i oddaniu pracy protetycznej

Pacjent po zabiegu implantacji powinien ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, aby z powodzeniem cieszyć się z zakończonego leczenia i nie utracić gwarancji na zastosowane rozwiązanie protetyczne.

 • Bezpośrednio po zabiegu pacjent powinien stosować chłodne okłady i przebywać w chłodnym, nienasłonecznionym miejscu w stabilnej temperaturze (nie wolno korzystać z sauny, solarium, kriokomory przez okres ok 14 dni). Zalecenia te pomagają uniknąć lub zmniejszyć ewentualne powikłania jakimi czasami są obrzęk i zasinienie tkanek miękkich.
 • Nie powinien wykonywać wysiłku fizycznego, schylać się, dźwigać, uprawiać sportu, aby zapobiegać obrzękom i siniakom przez okres do zdjęcia szwów tj. ok. 14 dni.
 • Płukać jamę ustną po 48 godzinach od zabiegu, 2 razy dziennie, preparatem zawierającym chlorheksydynę np. Eludril, Curasept czy Perio-aid.
 • Stosować chłodną, miękką dietę, unikać gorących napojów  oraz nie palić przez kilka dni.
 • W razie potrzeby stosować środki przeciwbólowe i jeśli lekarz zaleci, antybiotyk.
 • W każdym przypadku, jeśli pojawią się dolegliwości lub niepokojące objawy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub recepcją kliniki.
 • Po oddaniu pracy protetycznej pacjent podpisuje warunki gwarancji i zobowiązany jest do odbywania wizyt kontrolnych wg zaleceń lekarza.