09 maja 2024

Skaleczenia, ugryzienia i oparzenia – pierwsza pomoc. Jak prawidłowo opatrzyć ranę?

Pielęgniarka
5 min.
Każde skaleczenie czy oparzenie – niezależnie od tego, czy jest duże czy małe – wymaga odpowiedniej opieki, aby zapobiec infekcjom i wesprzeć proces gojenia. Prawidłowa dezynfekcja oraz dalsza pielęgnacja rany są kluczowe dla szybkiego powrotu do zdrowia.
Skaleczenia, ugryzienia i oparzenia. Jak opatrzyć ranę?

Spis treści

 1. Pierwsza pomoc przy skaleczeniu. Jak opatrzyć ranę w trzech krokach?
 2. Przemywanie ran wodą utlenioną. Czy jest wskazane?
 3. Skaleczenie a ryzyko tężca. Sprawdź swój status szczepień
 4. Rany spowodowane ugryzieniem – jak należy postępować?
 5. Oparzenia – rodzaje i pierwsza pomoc. Praktyczny poradnik
 6. Jak prawidłowo opatrzyć ranę? Podsumowanie

 

Pierwsza pomoc przy skaleczeniu. Jak opatrzyć ranę w trzech krokach?

 1. Oczyszczenie rany – pierwszym krokiem jest dokładne umycie rany pod bieżącą, czystą wodą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i drobinki.
 2. Dezynfekcja – użyj łagodnego środka dezynfekującego, aby zdezynfekować obszar wokół rany (np. gaziki nasączone alkoholem izopropylowym). Jeśli rana jest głęboka, warto zastosować środek do dezynfekcji, np. na bazie oktenidyny w formie spreju.
 3. Zabezpieczenie rany – po dezynfekcji przykryj ranę sterylnym opatrunkiem. Należy go wymieniać regularnie, zwłaszcza jeśli się zabrudzi lub zamoknie.

 

Przemywanie ran wodą utlenioną. Czy jest wskazane?

Woda utleniona (nadtlenek wodoru) była tradycyjnie używana do dezynfekcji ran, jednak badania wykazały, że może być szkodliwa dla nowo tworzących się komórek skóry i opóźniać proces gojenia. Woda utleniona może również powodować niepotrzebny ból przy aplikacji.

Specjaliści obecnie zalecają stosowanie łagodniejszych środków dezynfekujących, które nie szkodzą tkance granulacyjnej, wspomagając tym samym szybsze gojenie, np. spreju na bazie oktenidyny.

 

Skaleczenie a ryzyko tężca. Sprawdź swój status szczepień

W przypadku niektórych skaleczeń, przede wszystkim tych głębszych lub zabrudzonych, ważne jest, aby sprawdzić swój aktualny status szczepień. Szczepienie przeciw tężcowi jest szczególnie ważne, ponieważ bakterie powodujące tę chorobę mogą dostać się do organizmu przez otwarte rany.

Zaleca się aktualizację szczepienia przeciw tężcowi co dziesięć lat. W przypadku skaleczenia, jeśli od ostatniego szczepienia minęło więcej niż pięć lat, zalecana jest natychmiastowa dawka przypominająca.

 

Rany spowodowane ugryzieniem – jak należy postępować?

Ugryzienia zwierząt – zarówno dzikich, jak i domowych – mogą stanowić poważne ryzyko zakażenia różnymi patogenami, w tym wirusem wścieklizny. Wścieklizna jest śmiertelną chorobą, przeciwko której szczepienie jest najskuteczniejszą formą ochrony.

 1. Ocena ryzyka wścieklizny: W przypadku ugryzienia przez zwierzę, pierwszym krokiem jest ocena ryzyka ekspozycji na wściekliznę. Ważne jest, aby znać status szczepienia zwierzęcia, które dokonało ugryzienia. W przypadku ugryzienia przez zwierzę dzikie lub nieznane, należy założyć potencjalne ryzyko zakażenia wścieklizną.
 2. Pierwsza pomoc i dezynfekcja: Rany po ugryzieniu należy natychmiast umyć dużą ilością wody i mydła, aby zmniejszyć ryzyko infekcji. Następnie zastosować antyseptyk w celu dezynfekcji.
 3. Szczepienie na wściekliznę: Jeśli istnieje ryzyko ekspozycji na wściekliznę, konieczne może być rozpoczęcie szczepienia. Szczepienie przeciw wściekliźnie po ekspozycji składa się z serii zastrzyków i jest skuteczną metodą zapobiegania rozwojowi choroby.
 4. Konsultacja medyczna: W przypadku każdego ugryzienia przez zwierzę, niezbędna jest szybka wizyta lekarska. Lekarz oceni ryzyko i zadecyduje o konieczności zastosowania szczepienia przeciw wściekliźnie. Należy również monitorować ranę pod kątem znaków infekcji, takich jak – zaczerwienienie, obrzęk, ból, gorączka – a w razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 

Oparzenia – rodzaje i pierwsza pomoc. Praktyczny poradnik

Opatrzenie oparzenia wymaga ostrożności i odpowiedniej wiedzy, aby zapewnić prawidłową opiekę i wspomóc proces gojenia. Poniżej opisane są kroki, które należy podjąć w przypadku oparzenia.
 

1. Ocena stopnia oparzenia

Oparzenia klasyfikuje się w zależności od ich głębokości.

 1. Oparzenia pierwszego stopnia – dotyczą tylko zewnętrznej warstwy skóry i zwykle goją się bez poważnych powikłań.
 2. Oparzenia drugiego stopnia – dotyczą głębszych warstw skóry i mogą prowadzić do pęcherzy oraz silnego bólu.
 3. Oparzenia trzeciego stopnia – są najbardziej poważne i dotyczą pełnej grubości skóry, często wymagają też profesjonalnej opieki medycznej.
   

2. Chłodzenie oparzonego miejsca

Natychmiast po oparzeniu należy schłodzić oparzoną skórę pod bieżącą i chłodną (ale nielodowatą!) wodą przez co najmniej dziesięć minut. Chłodzenie może zmniejszyć ból, obrzęk i ryzyko poważniejszych uszkodzeń skóry. Unikaj stosowania lodu bezpośrednio na oparzenie, ponieważ może to spowodować dalsze uszkodzenia tkanki.
 

3. Opatrzenie oparzenia

Po ochłodzeniu delikatnie osusz oparzoną skórę. Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie przekłuwaj ich, ponieważ mogą one chronić przed infekcją. Przykryj oparzenie sterylnym opatrunkiem lub czystą, suchą gazą. Opatrunek powinien być nałożony luźno, aby nie wywierać dodatkowego nacisku na oparzone miejsce.
 

4. Oparzenie – leczenie bólu

W przypadku bólu, można stosować dostępne bez recepty środki przeciwbólowe, takie jak paracetamol lub ibuprofen, zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniu lub zaleceniami lekarza.
 

5. Pielęgnacja w przypadku oparzenia

Oparzenia powierzchowne, powodujące uszkodzenie naskórka i rumień, nie wymagają leczenia w ośrodku specjalistycznym. Zaleca się stosowanie na ranę preparatów (Panthenol, Bepanthen lub Argosulfan) i codzienne zmiany jałowych opatrunków.

 

Pamiętaj!

Unikaj stosowania domowych środków, takich jak masło, oleje, kremy lub maści na świeże oparzenia, ponieważ mogą utrudniać gojenie i zwiększać ryzyko infekcji.

W przypadku poważnych oparzeń – obejmujących duże obszary ciała, twarzy, dłoni, stóp i genitaliów – oparzeń chemicznych lub elektrycznych, niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

 

Jak prawidłowo opatrzyć ranę? Podsumowanie

Prawidłowa dezynfekcja i opieka nad raną są kluczowe dla zapobiegania infekcjom i wspierania procesu gojenia. Ważne jest, aby unikać przestarzałych metod – takich jak stosowanie wody utlenionej – i zamiast tego skupić się na łagodnych środkach dezynfekujących (np. spreju na bazie oktenidyny) oraz regularnej zmianie opatrunków. Nie zapominaj również o aktualizacji szczepień, szczególnie przeciw tężcowi, aby zapewnić sobie najlepszą ochronę w przypadku skaleczenia.

Pamiętaj, że w przypadku poważnych ran lub jeśli istnieje podejrzenie infekcji, zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Źródła

 1. Ścisło L., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL, Warszawa 2020, s: 133-144.
 2. Sułko J., Jak opatrzyć ranę?, [online], [dostęp: 26.03.2024], mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/148549,jak-opatrzyc-rane/.
 3. Jędrys J., Oparzenia, [online], [dostęp: 26.03.2024], mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165227,oparzenia/.