Pobieranie nasienia do badania ogólnego

 
  • Termin badania należy ustalić telefonicznie w Laboratorium, w którym będzie ono wykonywane – dane teleadresowe naszych placówek znajdą Państwo tutaj
  • Przed badaniem należy zachować minimum 3 dniową abstynencję płciową.
  • Całość, uzyskanego drogą masturbacji nasienia, należy oddać do jałowego pojemnika w wyznaczonym pomieszczeniu, wskazanym przez personel Punktu Pobrań (jeżeli takie pomieszczenie jest dostępne lub w przypadku oddania nasienia poza Punktem Pobrań, dostarczyć materiał w temperaturze 20-37 stopni C, maksymalnie do 60 min od oddania (optymalny czas – 30 min.).