21 marca 2024

Wyniki roczne Grupy PZU w 2023 roku. Podsumowanie filaru Zdrowie

PZU Zdrowie
Ogłoszone 21 marca wyniki roczne Grupy PZU potwierdzają dynamiczny rozwój filaru Zdrowie. Przychody tego filaru wzrosły w 2023 roku do 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 25,9 proc. Łącznie w Grupie PZU jest już ponad 3,4 mln aktywnych umów zdrowotnych – w ciągu roku ich liczba wzrosła o 6,1 proc.

Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju spółki przez powiększanie naszej sieci medycznej o nowe placówki i pracownie diagnostyczne, a także wdrażanie nowych rozwiązań dla naszych pacjentów w kanałach obsługi zdalnej. W ubiegłym roku przebudowaliśmy również nasz model sprzedażowy, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i tworzyć synergię z pozostałymi siłami sprzedaży Grupy PZU. Komunikowany dzisiaj wynik jest efektem pracy całego zespołu PZU Zdrowie, który tworzą specjaliści z obszaru medycznego, biznesowego i administracyjnego – mówi Weronika Dejneka, p.o. prezes Zarządu PZU Zdrowie.

Wzrosty odnotowano zarówno w przychodach generowanych przez placówki medyczne z sieci PZU Zdrowie (+22,5% r/r), jak i w ubezpieczeniach i abonamentach zdrowotnych (+28,6% r/r). Wyniki to efekt istotnie zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz rozwijanej oferty produktowej. Filar zdrowia jest jednym ze strategicznych obszarów Grupy PZU. Spółka PZU Zdrowie, jako operator medyczny i właściciel sieci 130 własnych placówek, zapewnia opiekę dla posiadaczy produktów zdrowotnych oraz rozwija swoją infrastrukturę medyczną dostępną dla pozostałych pacjentów.

 

Rozwój sieci własnej

Operator konsekwentnie rozwija sieć medyczną – w 2023 r. otworzył dwa nowe własne centra medyczne w Gdyni i Krakowie oraz włączył do sieci pięć pracowni diagnostyki obrazowej w Krakowie, Białymstoku, Poznaniu, Toruniu i Gdańsku. Jednocześnie dba o wzbogacenie oferty w działających już placówkach – m.in. powiększył centrum medyczne w Łodzi przy ul. Ogrodowej o część stomatologiczną, a centrum medyczne w Krakowie przy ul. Kotlarskiej o pracownię endoskopii i rehabilitacji. PZU Zdrowie w 2023 roku nabyło również nowe spółki: Centrum Medyczne Nowa 5 w Gorzowie Wielkopolskim oraz Centrum Medyczne Boramed o profilu ginekologiczno-położniczym.

 

Kanały zdalne i nowe technologie

Operator medyczny rozwija także kanały obsługi zdalnej, takie jak serwis samoobsługowy mojePZU, w którym dodał nowe funkcjonalności, m.in. możliwość rezerwowania produktów w aptekach, przedłużenia recepty na leki przyjmowane na stałe, czy płatności ratalne. PZU Zdrowie rozszerza również ofertę produktową dostępną w e-sklepie, gdzie pojawiły się m.in. pakiety badań i konsultacji skierowane do kobiet w ciąży, profilaktyka stomatologiczna oraz pakiety badań laboratoryjnych pomagające w diagnozie konkretnych problemów zdrowotnych. Udostępniono pacjentom nową opcję modyfikacji zakresu opieki zdrowotnej za pomocą konfiguratora indywidualnych pakietów medycznych. Ofertę grupową PZU Zdrowie uzupełniło wdrożenie nowego na rynku rozwiązania – platformy wellbeingowej Wellmobile, która wspiera dobrostan pracowników poprzez edukację i możliwość konsultacji ze specjalistami i może stanowić jedno z narzędzi w strategii HR firm.

Operator inwestuje w innowacje, które pomagają usprawnić pracę profesjonalistów medycznych i utrzymać opiekę nad pacjentem na wysokim poziomie – w 2023 r. rozpoczął pilotaż programów telediagnostyki i telemonitoringu zaburzeń rytmu serca firmy Telemedycyna Polska, a także wdrożył oprogramowanie start-upu upmedic, wspomagające przygotowanie opisów badań diagnostyki obrazowej. 

 

Promocja zdrowia i profilaktyki chorób

PZU Zdrowie buduje rozpoznawalną ogólnopolską markę m.in. poprzez zaangażowanie w działaniach wspierające promocję zdrowia i profilaktykę chorób. Bierze aktywny udział w lokalnych inicjatywach profilaktycznych oraz projektach CSR – m.in. współpracując z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, Fundacją Ludzie i Medycyna, czy organizując własne akcje edukacyjne: #ZdrowaKariera, #myBREASTfriend i #dlaKOLEGIpytam. Eksperci PZU Zdrowie są gośćmi paneli dyskusyjnych podczas czołowych konferencji branżowych, np. Kongresu Wyzwań Zdrowotnych czy Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wartość marki PZU Zdrowie potwierdzają raporty branżowe, takie jak ranking najcenniejszych polskich marek według Forbes i raport „Top Marka 2023” opracowany przez Magazyn Press i PSMM Monitoring & More.

 

Więcej informacji o wynikach Grupy PZU: media.pzu.pl

 

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych i w ramach NFZ.