30 marca 2023

Wyniki roczne Grupy PZU w 2022 roku. Podsumowanie obszaru zdrowie

PZU Zdrowie
Ogłoszone dzisiaj wyniki roczne Grupy PZU potwierdzają dynamiczny rozwój obszaru zdrowia, którego przychody w 2022 r. wzrosły o 16,2% r/r do prawie 1,3 mld zł. Łącznie w Grupie PZU jest już ponad 3,2 mln umów zdrowotnych.

Wysokie wzrosty zanotowano zarówno w przychodach generowanych przez placówki medyczne z sieci PZU Zdrowie (+16,0% r/r), jak i w ubezpieczeniach i abonamentach zdrowotnych (+16,4% r/r). Wyniki to efekt istotnie zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz rozwijanej oferty produktowej. Filar zdrowia jest jednym ze strategicznych obszarów Grupy PZU. Spółka PZU Zdrowie, jako operator medyczny i właściciel sieci 130 własnych placówek, zapewnia opiekę dla posiadaczy produktów zdrowotnych oraz rozwija swoją infrastrukturę medyczną dostępną dla pozostałych pacjentów.

W 2022 roku rozszerzyliśmy ofertę o nowe abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne dla klientów indywidualnych, w tym produkty skierowane do seniorów i młodych dorosłych. Uruchomiliśmy także e-sklep PZU Zdrowie, w którym klienci indywidualni mogą nabywać wygodnie pakiety zdrowotne dla siebie i bliskich. Rozwijamy naszą sieć medyczną – w 2022 r. otworzyliśmy trzy nowe własne centra medyczne: w Łodzi, Gdańsku i Krakowie oraz włączyliśmy do sieci trzy pracownie diagnostyki obrazowej. Bierzemy aktywny udział w lokalnych akcjach profilaktycznych. Byliśmy operatorem medycznym podczas projektu Zdrowe Życie organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Funduszu Zdrowia i Grupę PZU, pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. 

Za wszystkimi działaniami, które przełożyły się na dobre wyniki spółki stoją zaangażowani pracownicy. Podziękowania za ten intensywny, ale i owocny rok kieruję do całego zespołu PZU Zdrowie - do kadry medycznej i administracyjnej pracującej w placówkach, w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jak i do tych, którzy działają w centrali, za kulisami rozwijając naszą firmę – mówi Andrzej Jaworski, prezes Zarządu PZU Zdrowie.

Więcej informacji o wynikach Grupy PZU: media.pzu.pl/informacje-prasowe/szczegoly/Bardzo_dobre_wyniki_Grupy_PZU_w_2022