Jak przygotować się do wizyty w placówce

 

W dniu wizyty zgłoś się do placówki medycznej 10 min przed planowaną godziną wizyty. Poinformuj nas, jeśli przewidujesz spóźnienie. Możesz to zrobić dzwoniąc bezpośrednio do placówki, numer telefonu znajdziesz w zakładce Nasze placówki. 

  • Na pierwszą wizytę u specjalisty zabierz dokumentację medyczną. Pozwoli to lekarzowi szybciej Cię zdiagnozować  i wybrać odpowiednie leczenie.
  • Zabierz ze sobą dokument tożsamości i skierowanie.
  • Podczas wizyty małoletniego dziecka, powinien mu towarzyszyć opiekun prawny. Możesz upoważnić w recepcji inną osobę do wizyty z dzieckiem. 
  • Jeśli chcesz, aby do Twojej dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia miała dostęp bliska Ci osoba, możesz ją do tego upoważnić w placówce. 

Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych. Kopię przygotowanej dokumentacji medycznej możesz odebrać w placówce osobiście lub przez upoważnioną przez Ciebie osobę. 
Wzory wniosków i upoważnień znajdziesz w „Formularze i wnioski”  i w recepcjach placówek medycznych PZU Zdrowie.

W centrach medycznych PZU Zdrowie prowadzimy elektroniczną dokumentację medyczną i dostosowujemy ją do obowiązujących standardów. Dzięki czemu możemy lepiej zadbać o Twoje bezpieczeństwo.:

  1. Podczas wszystkich konsultacji lekarskich możesz otrzymać e-receptę, e- zwolnienie i e- skierowanie zarówno na konsultacje specjalistyczne, jak i badania diagnostyczne.  Podczas teleporady wystawione przez lekarza e-skierowania będą dostępne na mojePZU. Tam też zobaczysz zalecenia lekarza, kody e-recept i informację o wystawionym e- zwolnienieniu.
  2. Możesz dołączyć ważne dokumenty medyczne do zarezerwowanej wizyty w placówce lub teleporady przez mojePZU - lekarz będzie miał do nich dostęp w trakcie wizyty. 
  3. Konsultujący Cię lekarz w  będzie miał dostęp do Twojej dokumentacji medycznej niezależnie od miejsca jej sporządzenia. Dotyczy to placówek własnych PZU Zdrowie. Aby lekarze mieli wgląd do Twojej historii choroby, przy umawianiu wizyty w portalu mojePZU zaznacz zgodę na udostepnienie dokumentacji medycznej.