11 czerwca 2024

Konferencja AI & MEDTECH w partnerstwie z PZU Zdrowie

PZU Zdrowie
Transformacyjny wpływ zmian technologicznych na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i opiekę nad pacjentem – o tym rozmawiali uczestnicy Konferencji AI & MEDTECH. 11 czerwca odbyła się czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez Koalicję AI w zdrowiu i Polską Federację Szpitali. PZU Zdrowie już kolejny rok wspiera projekt w roli partnera.

Konferencja AI & MEDTECH to pierwsze na tak dużą skalę w Europie środkowo-wschodniej wydarzenie o tematyce sztucznej inteligencji i innowacji w zdrowiu. Jej celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń krajowych i zagranicznych w obszarze regulacji, technologii i standardów medycznych, co pomoże w pełni wykorzystać potencjał nowych rozwiązań. 

Podczas czwartej edycji dyskutowano na temat kierunków rozwoju sektora. Wśród szans na przyszłość wybrzmiały analiza danych i możliwość predykcji zachorowań. Obok nich nie mogło zabraknąć tematu cyberbezpieczeństwa i finansowania. Natomiast w kwestii procedur omówiono zapisy unijnych regulacji AI Act. 

Na pytanie „Jaka jest zalecana dawka AI w placówce medycznej?” odpowiedział Andrzej Browarski, dyrektor Biura Analiz i Projektów Innowacyjnych w PZU Zdrowie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że sztuczna inteligencja powinna przede wszystkim wspierać personel, a nie decydować za niego. Potencjał możliwości zastosowań rośnie wraz z wielkością i stopniem skomplikowania. Jednak istotne są także małe kroki i usprawnianie mikroprocesów, co pokazał na przykładzie współpracy PZU Zdrowie ze startupem upmedic. Narzędzia wspierające tworzenie opisów badań zostały wdrożone we wszystkich pracowniach diagnostyki obrazowej operatora.

Tradycyjnie, podczas wydarzenia miała miejsce premiera nowej edycji Raportu „Top Disruptors in Healthcare”, czyli przeglądu polskich startupów medycznych. Publikację można pobrać bezpłatnie na stronie: aiwzdrowiu.pl/raport-tdih 

Organizatorami konferencji i twórcami publikacji są: Koalicja AI w zdrowiu i Polska Federacja Szpitali. Tegorocznymi partnerami głównymi raportu są czołowe organizacje branżowe, m.in.: PZU Zdrowie, Abbott, Sanofi, Roche, GE HealthCare i Google Cloud. Patronatem honorowym wydarzenie objęli m.in.: Agencja Badań Medycznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta i Centrum e-Zdrowia.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych i w ramach NFZ.