10 maja 2023

Inteligentne rozwiązanie upmedic w pracowniach diagnostyki obrazowej PZU Zdrowie

PZU Zdrowie
Oprogramowanie usprawniające tworzenie opisów badań wesprze lekarzy radiologów PZU Zdrowie. Operator medyczny rozpoczął pilotaż rozwiązania polskiego startupu upmedic w swoich pracowniach diagnostyki obrazowej we Wrocławiu i Gdyni.
Wdrażając innowacje w sieci medycznej PZU Zdrowie zależy nam na adresowaniu realnych potrzeb lekarzy i pacjentów. Chcemy, aby kadra mogła przeznaczyć mniej czasu na powtarzalną część tworzenia opisu badania diagnostycznego i dzięki temu poświęcić odpowiednią uwagę pacjentowi. Stawiamy przede wszystkim na jakość i dostępność opieki zdrowotnej – mówi Andrzej Jaworski, prezes Zarządu PZU Zdrowie.
 
Oprogramowanie upmedic to inteligentny edytor tekstu wykorzystywany do tworzenia dokumentacji medycznej. Rozwiązanie wspiera lekarzy za pomocą:
  • strukturalnych szablonów i checklisty – każdy opis jest poprawny, sformatowany i czytelny zarówno dla lekarza, jak i pacjenta;
  • rozpoznawania mowy – umożliwia tworzenie dokumentacji bez konieczności dotykania komputera, za pomocą dyktowania, które następnie przetwarzane jest na tekst pisany;
  • inteligentnych podpowiedzi – baza słownictwa zawierająca 350 000 fraz przewiduje, która z nich najlepiej pasuje w danym kontekście, dbając przy tym o kodowanie ICD-10/ICD-9 porządkujące procedury związane z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych.
System umożliwia tworzenie dokumentacji medycznej za pomocą kliku kliknięć myszki, tym samym skracając czas wykonania opisu nawet o 70%. Startup upmedic został doceniony w międzynarodowych akceleratorach innowacji takich jak Health Venture Lab General Electronics i Roche Healthcare Lab jako najlepsze rozwiązanie zarządzające danymi medycznymi.
 
PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym 40 pracowni diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.