24 kwietnia 2023

Finansowanie w systemie ochrony zdrowia – debata na Europejskim Kongresie Gospodarczym z udziałem PZU Zdrowie

PZU Zdrowie
24 kwietnia 2023 r. w Katowicach rozpoczął się XV Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress) – największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. W agendzie nie zabrakło ścieżki tematycznej dotyczącej ochrony zdrowia. PZU Zdrowie było partnerem sesji na temat finansowania sektora, którą zainaugurowała rozmowa z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, a następnie wzięli w niej udział przedstawiciele strony publicznej i prywatnej.

Pod dachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach eksperci spotkali się, aby dyskutować o najważniejszych trendach decydujących o perspektywach rozwoju gospodarki. Program wydarzenia objął szeroki zakres zagadnień, w tym tematy takie jak: zielona transformacja, technologie, finanse, przemysł, edukacja i kultura oraz zdrowie.

Panel „Finansowanie w systemie ochrony zdrowia” rozpoczęła rozmowa z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, którą poprowadziły redaktorka naczelna portalu Rynek Zdrowia Paulina Gumowska oraz dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej Klara Klinger. Zapytany o największy sukces resortu pod jego kierownictwem, Minister Niedzielski wskazał na zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej. Za niepowodzenie uznał głosowanie nad ustawą o jakości, jednak zadeklarował procedowanie jej w najbliższych tygodniach, aby wypracować podstawy prawne do mierzenia jakości leczenia i rozliczania za nią. Zapowiedział także nową odsłonę regulacji o modernizacji szpitali pod nazwą ustawy o funduszu wsparcia szpitali.

Następnie w debacie wzięli udział przedstawiciele prywatnego i publicznego sektora opieki medycznej oraz środowiska akademickiego. Punktem wyjścia była skuteczność systemu i procedur finansowania służby zdrowia w Polsce. Paneliści odnieśli się m.in. do warunków efektywnego wydatkowania, proporcji w finansowaniu POZ, AOS i szpitali oraz wysokości wynagrodzeń kadry medycznej.

PZU Zdrowie w dyskusji reprezentował prezes Zarządu Andrzej Jaworski, który podkreślił znaczenie efektywności w zarządzaniu kolejkami. – PZU Zdrowie jako operator medyczny ma zobowiązania wobec swoich pacjentów w formie gwarancji terminów wizyt - 2 dni robocze do lekarza pierwszego kontaktu i 5 dni do specjalisty. Naszym zadaniem jest ich dotrzymać – podkreślił. Odnosząc się do roli prywatnego sektora i współpracy podał przykład ogólnopolskiego projektu „Zdrowe Życie”, realizowanego pod patronatem Prezydenta RP, którego druga edycja rozpoczęła się w ubiegły weekend w Skierniewicach. Tegoroczna trasa Mobilnej Strefy Zdrowia, obsługiwana przez personel medyczny PZU Zdrowie, obejmie 22 miasta.

Swoimi spostrzeżeniami podzielili się także: Piotr Bromber, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia; Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego; Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED; Adam Szlachta, dyrektor finansowy i prezes zarządu American Heart of Poland SA.

W trakcie 3 dni trwania Kongresu uczestnicy mogą odwiedzić strefę PZU Zdrowie zlokalizowaną w części wystawienniczej, gdzie przedstawiciele firmy przybliżają rozwiązania z zakresu opieki medycznej dla pracowników.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Więcej o Kongresie: www.eecpoland.eu/2023