15 maja 2024

O roli pacjentów w systemie ochrony zdrowia – VIII Kongres Patient Empowerment z udziałem PZU Zdrowie

PZU Zdrowie
W siódmym Kongresie Patient Empowerment wzięli udział eksperci (zarówno pacjenci, jak i klinicyści), dla których ważne jest wzmacnianie roli pacjentów w systemie ochrony zdrowia. To konferencja, gdzie pacjent jest w centrum uwagi. Wśród poruszanych tematów: wzmocnienie roli pacjentów, mapy potrzeb samorządowych czy kompetencje w zakresie komunikacji kadr medycznych. Właśnie na ten temat w debacie „Kształcenie lekarzy w zakresie komunikacji z pacjentem” wypowiadał się dr n. med. Patryk Poniewierza, prof. UŁa, dyrektor ds. standardów medycznych PZU Zdrowie.

Komunikacja lekarz-pacjent

W panelu dotyczącym komunikacji między lekarzem a pacjentem, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz zaproponował zmianę określenia „komunikacja” na „porozumienie się”, które zakłada istnienie relacji między pacjentem a lekarzem. A to budowanie relacji z pacjentem pozwala osiągnąć sukces, zwłaszcza w przypadku długotrwałych terapii.
Reprezentujący PZU Zdrowie, dr n. med. Patryk Poniewierza, prof. UŁa podkreślił rolę języka korzyści. Warto uświadomić lekarzom, co zyskają, dzięki zainwestowaniu w naukę komunikacji. Lepsze porozumienie z pacjentem to: szybsza i trafniejsza diagnoza, lepsze osiąganie efektów terapeutycznych czy minimalizowanie ryzyka błędu.
W debacie „Kształcenie lekarzy w zakresie komunikacji z pacjentem” moderowanej przez Kalinę Gierblińską, prezes Instytutu Komunikacji Zdrowotnej, wzięli także udział:
  • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta;
  • Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwo Zdrowia;
  • Magdalena Kołodziej, prezes Fundacja MY Pacjenci; 
  • Maria Libura, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej;
  • prof. Agnieszka Zimmerman, prorektor ds. jakości kształcenia Gdański Uniwersytet Medyczny.
Prof. Poniewierza udzielił też krótkiego wywiadu dla Medexpress.pl na temat komunikacji lekarzy. Podkreślił występujące różnice między pokoleniami, które mogą być wyzwaniem i dla lekarza, i dla pacjenta. Zapytany o radę dla pacjentów, zaapelował o zaufanie do lekarzy, które jest potrzebne do skutecznego procesu leczenia.
 

Okiem pacjenta

Każdy z nas już był, jest albo będzie pacjentem. Stąd tak ważne jest ujęcie perspektywy pacjenckiej w obszarze opieki zdrowotnej. Temu służyły dyskusje i debaty podczas kongresu. Poruszone tematy to m.in.: zdrowie jako wartość społeczna, Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej, bezpieczeństwo i skuteczność leczenia a także mapy potrzeb zdrowotnych.
Już od pierwszego panelu podkreślano, że wszystkie badania pokazują, jak ważne jest zdrowie dla Polaków. Niestety ta teoria nie przekłada się na praktykę – czyli realizację badań profilaktycznych i szczepień ochronnych. To wyzwanie, z którym mierzą się wszyscy w sektorze ochrony zdrowia.
 

O wydarzeniu

VIII Kongres Patient Empowerment organizuje Instytut Komunikacji Zdrowotnej. To spotkanie ekspertów - klinicystów i pacjentów – dla których ważne jest uczestniczenie w procesie wzmacniania roli pacjentów w systemie ochrony zdrowia. Udział wzięli zarówno przedstawiciele organizacji pacjenckich, profesjonaliści medyczni, jak i działacze społeczni.
 

O PZU Zdrowie

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych i w ramach NFZ.