06 września 2023

„Promocja i profilaktyka w zdrowiu – warto po(d)słuchać” – rusza cykl podcastów Uczelni Łazarskiego i PZU Zdrowie

PZU Zdrowie
Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś promocja zdrowia i profilaktyka chorób w Polsce i na świecie? Co przez nie rozumiemy? Jakie efekty społeczne może dać profesjonalnie przygotowana strategia? Tym zagadnieniom poświęcony jest nowy cykl podcastów Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zrealizowany w partnerstwie z PZU Zdrowie. Odcinki będą ukazywać się przez najbliższy miesiąc na YouTube.
Celem podcastu jest przybliżenie kluczowych obszarów merytorycznych uruchomionego rok temu kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie Promocją Zdrowia i Profilaktyką Chorób/Health Promotion & Prevention Manager”, którego partnerem jest PZU Zdrowie. Kierunek w nowatorskiej formule łączy ze sobą zarządzanie, zdrowie publiczne, marketing i finanse, za co został wyróżniony certyfikatem „Studia z przyszłością”.
 
Prowadzącą podcastu jest Marta Pawłowska, współtwórczyni i kierownik studiów, specjalista praktyk promocji i profilaktyki w zdrowiu. Razem z rozmówcami podejmuje próbę zrozumienia istoty promocji zdrowia i profilaktyki chorób w dzisiejszej Polsce i świecie oraz przedstawia perspektywę interdyscyplinarności na rzecz zdrowia. Gośćmi podcastu są eksperci z różnych dziedzin, które mają wpływ na prowadzenie skutecznych działań w obszarze zdrowia publicznego.
 
Coraz więcej pacjentów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są badania profilaktyczne i wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych. Za tą rosnącą świadomością powinna iść coraz lepsza skuteczność wszelkich działań profilaktycznych oraz szerokie dotarcie do osób, które mogą ich potrzebować. Dlatego z przyjemnością angażujemy się w dialog na temat profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukację specjalistów, z którymi razem będziemy mogli usprawniać opiekę nad potencjalnymi pacjentami – podkreśla Karolina Helmin-Biercewicz, Członek Zarządu PZU Zdrowie.
 
Myślą przewodnią cyklu jest praktyczne zobrazowanie idei kierunku studiów podyplomowych, dedykowanych zarządzaniu promocją zdrowia i profilaktyką chorób. W czterech rozmowach z wykładowcami przybliżymy nasze podejście do tego obszaru. Porozmawiamy o konieczności interdyscyplinarności w nowoczesnej promocji zdrowia, o priorytecie jakości w światowej i polskiej profilaktyce, o zarządczej funkcji komunikacji zintegrowanej oraz czynnikach sukcesu profilaktyki chorób i promocji zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego. Mamy nadzieję, że tak sformułowany cykl zainteresuje profesjonalistów z tego obszaru i zmotywuje do dołączenia do drugiej edycji studiów – mówi Marta Pawłowska z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.
 
W ramach cyklu pojawią się cztery odcinki:
  • 13 września - „Nowa era, nowe wyzwania, nowe kompetencje” z udziałem dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki, dziekan CKP UŁA, twórca i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia;
  • 20 września - „Profilaktyka chorób – jutro dzieje się dziś”, którego gościem jest dr Paweł Koczkodaj, zastępca kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii;
  • 27 września - „Nadmiary i niedobory w komunikacji o zdrowiu”, którego gościem jest Elżbieta Twardowska, Chief Strategy Officer agencji marketingowej i public relations Ogilvy Polska;
  • 4 października - „DNA nowoczesnej promocji zdrowia” z udziałem dr. Grzegorza Szczuki, dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, jednego z twórców sukcesu Miasta Gdańsk w skutecznej promocji zdrowia.
 
Podcast dostępny będzie na kanale YouTube. Zapraszamy do słuchania! 
 
PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych, a także w ramach NFZ.
 
Uczelnia Łazarskiego to polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona w 1993 roku. Oferta kształcenia obejmuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. Od 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna.