05 września 2022

PZU Zdrowie i Uczelnia Łazarskiego będą kształcić menedżerów profilaktyki

PZU Zdrowie
PZU Zdrowie oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego uruchomiły nowy i nowatorski na polskim rynku edukacyjnym kierunek studiów podyplomowych „Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób – Health Promotion & Prevention Manager”. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej, zaangażowanej kadry, gotowej do zarządzania obszarem promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
zarzadzanie promocja zdrowia i profilaktyka chorob health promotion prevention manager pzu zdrowie lazarski

Dzisiejsza kadra zajmująca się profilaktyką i promocją zdrowia, posiada najczęściej kwalifikacje z obszaru medycznego i organizacyjnego systemu opieki zdrowotnej, obserwowany jest natomiast powszechny deficyt umiejętności zarządczych, pozwalających na inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie celowanych, dostosowanych do potrzeb określonych społeczności, efektywnych kosztowo projektów promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób.

Profilaktyka funkcjonuje coraz mocniej w świadomości społecznej, co obserwujemy w rosnącym po pandemii zainteresowaniu badaniami w naszych placówkach medycznych. Jednak, aby programy zdrowotne były naprawdę skuteczne, potrzeba systemowego przygotowania kadr instytucji ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a nawet pracodawców. Partnerstwo PZU Zdrowie z Uczelnią Łazarskiego w ramach nowego kierunku, który uzupełnia lukę na rynku edukacyjnym, jest elementem naszej strategii, skoncentrowanej przede wszystkim wokół profilaktyki – mówi Karolina Helmin-Biercewicz, członek Zarządu PZU Zdrowie.

Obecna oferta rynkowa studiów podyplomowych, pomimo swojej różnorodności, ujmuje w zakresie niewystarczającym treści rozwijające umiejętności kreowania i nowoczesnego zarządzania w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Zgodnie z rozpoczętymi oraz zapowiadanymi do długofalowej realizacji przez administrację rządową kompleksowymi działaniami strategicznymi w ochronie zdrowia, zorientowanymi na skuteczną i powszechną profilaktykę zdrowotną, identyfikowana jest pilna potrzeba dokształcania kadr w zakresie nowoczesnego zarządzania tak promocją zdrowia, jak i profilaktyką chorób.

– Jako ośrodek akademicki, który swoje korzenie ma w naukach prawnych, ekonomii, zarządzaniu i finansach, patrzymy na ochronę zdrowia jako na dziedzinę, która absolutnie nie może być wyłączona z ich stosowania. Dlatego też – we współpracy z PZU Zdrowie, prężnie rozwijającym się i innowacyjnym operatorem medycznym - do nauki o promocji zdrowia i profilaktyce chorób, wprowadzamy znacznie mocniejszy niż we wszystkich innych ośrodkach kształcenia akcent managerski, kładąc nacisk na projektowanie innowacyjnych schematów myślenia i działania, na nowoczesne narzędzia zarządcze oraz na bezcenną wymianę doświadczeń – podkreśla dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

– Absolutnym asem w rękawie naszych studiów jest kadra dydaktyczna – to znani eksperci praktycy, zapewniający synergię różnych obszarów kompetencyjnych. Są wśród nich: prof. Iwona Kowalska- Bobko z Collegium Medicum UJ – zarządzająca najstarszą uczelnią zdrowia publicznego w Polsce, dr Paweł Koczkodaj z NIO - badacz profilaktyki chorób o międzynarodowym doświadczeniu i stypendysta Fullbrighta, Wojciech Eichelberger – wybitny psychoterapeuta i propagator zdrowia, Ewa Podolska – jedna z najczęściej nagradzanych dziennikarek specjalizujących się w zdrowiu, ksiądz Arkadiusz Nowak – od lat skutecznie edukujący i jednoczący środowiska pacjentów, Marek Adamski – specjalista zarządzania procesowego z międzynarodowym doświadczeniem, Elżbieta Twardowska – strateg strategów komunikacji w Ogilvy – jednej z najbardziej liczących się agencji reklamowych na świecie, jak również eksperci PZU Zdrowie – informuje Marta Pawłowska, kierownik kierunku studiów. 

Studia realizowane będą w formule hybrydowej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym koncepcji Problem Based Learning. Uczestnikom studiów dedykowane będą eksperckie spotkania live, ringi i webinary tematyczne, podcasty tematyczne i warsztaty komunikacyjne, symulacje projektowe, współpraca mentoringowa. Rekrutacja trwa do 30 września.

Więcej o nowym kierunku studiów na stronie ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2300 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Uczelnia Łazarskiego to polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona w 1993 roku. Oferta kształcenia obejmuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. Od 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna.