18 listopada 2021

Podcast „Zdrowie w rozmowie”, czyli o nowych technologiach w medycynie

PZU Zdrowie
Rusza seria podcastów „Zdrowie w rozmowie”, opowiadających o rewolucji technologicznej w medycynie. Stworzona przez Polską Federację Szpitali oraz Koalicję AI w Zdrowiu seria podcastów będzie dostępna na najpopularniejszych platformach streamingowych, w tym Spotify, Apple, Google+ oraz YouTube. Partnerem głównym podcastu jest PZU Zdrowie, a patronami medialnymi Medonet.pl i RynekZdrowia.pl.

Podcast „Zdrowie w rozmowie” będzie obejmował 6 odcinków rozmów z pracownikami medycznymi, startupami, innowatorami, organizacjami pacjenckimi, stroną publiczną i dyrektorami placówek medycznych na temat tworzenia i wdrażania innowacji w polskiej ochronie zdrowia ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe. Służyć to będzie popularyzacji stosowania rozwiązań innowacyjnych wśród pacjentów i szerokiej opinii publicznej. Podczas podcastów nie zabraknie także prezentacji konkretnych wdrożeń w dziedzinie AI. 

- Innowacje w sektorze medycznym są wdrażane już dzisiaj. Rozwój nowych technologii następuje z dnia na dzień, rewolucjonizując świat medyczny chociażby poprzez coraz powszechniejsze stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji. Wciąż jednak istnieje spora luka informacyjna, która jest jedną z barier na drodze rozwoju technologicznego. Podcast „Zdrowie w rozmowie” będzie miał na celu zlikwidowanie tej bariery poprzez dostarczanie najnowszych informacji o wdrożeniach w zakresie sztucznej inteligencji, zwiększanie zaufania do algorytmów i innowacji oraz wskazanie w jaki sposób mogą one się przyczynić do polepszenia komfortu pacjenta i pracy lekarza – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali oraz liderka Koalicji AI w zdrowiu. 

Zagadnienia tematyczne I serii podcastów obejmują innowacje medyczne uwzględniające potrzeby i komfort finalnych odbiorców danego rozwiązania – czyli pacjentów, a także wdrażanie innowacji zdrowotnych z równoczesnym zagwarantowaniem poszanowania praw pacjenta i wspomaganiem procesu diagnostyczno-leczniczego opartego na stawianiu pacjenta w centrum opieki medycznej. Jednym z tematów „Zdrowia w rozmowie” będą również korzyści dla pacjenta osiągane ze stosowania nowych technologii w medycynie. 

- Innowacje medyczne to temat, który wydaje się skomplikowany i odległy od codzienności, jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak jest on obecny w życiu pacjentów. W placówkach PZU Zdrowie już od dłuższego czasu wdrażamy i testujemy rozwiązania polskich start-upów, które mogą usprawnić pracę personelu medycznego i zwiększyć dostępność opieki, m.in. symptom checker do wstępnego rozpoznania objawów, stetoskop elektroniczny, czy iluminator żył ułatwiający pobieranie krwi. W naszych pracowniach diagnostyki obrazowej przeprowadzono też szeroko zakrojony pilotaż algorytmu BrainScan ułatwiającego rozpoznanie udaru mózgu. Cieszę się, że możemy wspólnie Koalicją AI i Polską Federacją Szpitali promować temat innowacji i zainteresować nim nie tylko miłośników technologii, ale każdego, kto chciałby pozyskać ciekawą wiedzę o zdrowiu – mówi Anna Janiczek, prezes PZU Zdrowie.

Pierwszy odcinek podcastu „Zdrowie w rozmowie” został wyemitowany 18 listopada 2021 r., a jego gościem jest zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Pan Minister Grzegorz Błażewicz. 

Zapraszamy do słuchania https://anchor.fm/zdrowiewrozmowie