Jak złożyć skargę/reklamację?

 

Jesteśmy dostępni dla Ciebie 24/7

801 405 905
lub 22 505 15 48
Opłata zgodna z taryfą operatora

Inspektor ochrony danych
Mariusz Samecki

             
 

 

Możesz złożyć reklamację w wybrany przez Ciebie sposób.

Wyślij e-mail na reklamacje@pzu.pl.

Wyślij pismo na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa.

Odwiedź nasze Centrum Medyczne i złóż reklamację bezpośrednio w placówce.

Zadzwoń – 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą Twojego operatora).

Podaj w treści reklamacji dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszany problem: 

  • imię i nazwisko autora reklamacji/ nazwę firmy,
  • PESEL/regon,
  • adres siedziby firmy,
  • nr polisy/ nr szkody/ nr RIN/ nr CBUZ,
  • nr telefonu/ adres e-mail,
  • opis przedmiotu reklamacji.

Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji, poinformuj nas o tym.