Jak rozpatrujemy skargi/reklamacje?

 

Jesteśmy dostępni dla Ciebie 24/7

801 405 905
lub 22 505 15 48
Opłata zgodna z taryfą operatora

Inspektor ochrony danych
Mariusz Samecki

             
 

 

Reklamację rozpatrzymy nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania, ale staramy się działać możliwie szybko. Jak pokazują dane z ostatnich miesięcy średni czas odpowiedzi na reklamację to 9 dni.