Kiedy mogę uzyskać receptę na leki refundowane?

 

Aby uzyskać receptę na lek refundowany, musisz mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Pracownicy placówki sprawdzą to w systemie eWUŚ. Możesz również złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór znajdziesz tutaj.

Jeśli system eWUŚ nie potwierdzi Twojego prawa do świadczeń w ramach NFZ lub jeśli nie złożysz wymaganego oświadczenia, zapłacisz pełną cenę za leki.
Decyzję o refundacji podejmuje każdorazowo lekarz na podstawie swojej wiedzy medycznej oraz zgodnie z przepisami o refundacji. W przypadku niektórych leków – przede wszystkim na choroby przewlekłe – musisz przedstawić dokumentację, która potwierdza rozpoznanie i dotychczasowe leczenie.