17 lutego 2023

Jakich technologii medycznych potrzebują przyszłe mamy i lekarze w Polsce? Raport „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży”

PZU Zdrowie
5 czołowych szpitali położniczych w Polsce przygotowało pierwszy raport poświęcony nowoczesnym technologiom w opiece nad dziećmi i kobietami w ciąży. Jest on drogowskazem, dla szpitali i otoczenia ochrony zdrowia, opartym na doświadczeniach i wnioskach organizatorów pierwszej edycji projektu Mother and Child Startup Challenge. Publikacja uzyskała rekomendację Rzecznika Praw Pacjenta, a patronatem strategicznym objęło PZU Zdrowie.

Raport „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży” to przegląd startupów rozwiązujących wyzwania polskiego szpitalnictwa położniczo-pediatrycznego. Jego celem jest popularyzowanie wykorzystania technologii nie tylko w największych ośrodkach akademickich w Polsce, ale również w powiatowych i gminnych szpitalach, tak by zapewnić ten sam dostęp i standard opieki wszystkim pacjentkom. 

Dokument wskazuje czytelnikom na możliwości diagnostyczne, które jeszcze do niedawna wydawały się nieosiągalne. Z kolei przedstawione przez autorów rekomendacje są niezwykle cenne w kontekście potrzeb pacjentów i proponowanych rozwiązań systemowych. Raport daje też możliwość zapoznania się z niezwykłymi projektami, które imponują wysokim poziomem nowoczesności i dają nadzieję na podniesienie jakości udzielanych w Polsce świadczeń. Z kolei jakość dająca pacjentom poczucie bezpieczeństwa stanowi integralną część praw pacjenta – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Główną rekomendacją autorów publikacji jest potrzeba wdrożeń innowacyjnych technologii w opiece nad pacjentką w ciąży oraz zwiększenie ich dostępności w ramach świadczeń finansowanych z budżetu państwa. Ważne jest, aby opracować standardy teleporad i określić, które z dostępnych na rynku rozwiązań są odpowiednie dla pacjentek w ciąży. Analizując obowiązujące przepisy prawa, praktykę ich stosowania oraz występujące problemy natury organizacyjnej i społecznej autorzy opracowania wskazują możliwości zmian niezbędne do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych, jakości ich udzielania, świadomości społecznej w obszarze ciąży i związanej z nią opieką medyczną. Wspólnej dyskusji wymaga również potencjał i możliwości rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze ginekologii. Szczególną uwagę zwracają zdalne formy kontaktu z pacjentem, aplikacje dla przyszłych mam oraz zastosowanie nowych form przekazu, które w dobie rozwijających się komunikatorów społecznościowych, stwarzają interesujące możliwości na kontakt z pacjentami.

W następnych latach twórcy planują skoncentrować się nad wykorzystaniem innowacji - między innymi w opiece nad pacjentem pediatrycznym, wsparciem badań przesiewowych czy walką z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak otyłość czy cukrzyca.  

Raport „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży” dostępny jest na stronie: motherandchildstartupchallenge.pl/wp-content/uploads/2022/12/RAPORT-08.12.2022.pdf 

Publikacja powstała w ramach podsumowania I edycji konkursu Mother and Child Startup Challenge, zorganizowanego przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Medyczne „Żelazna” w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Partnerami strategicznymi inicjatywy byli: PZU Zdrowie, OVHcloud i Webellian – firmy wspierające rozwój technologii medycznych w Polsce i na świecie. Przy opracowaniu raportu współpracowali specjaliści z Telemedycznej Grupy Roboczej. Patronem honorowym przedsięwzięcia było Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych.