16 kwietnia 2024

Dobre praktyki PZU Zdrowie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023”

PZU Zdrowie
Pięć projektów PZU Zdrowie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”. Premiera 22. edycji odbyła się 16 kwietnia w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie, podczas konferencji „Targi Idei ESG” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport wydawany od 2002 roku przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce cykliczny przegląd działań firm z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Publikacja podsumowuje najważniejsze kwestie związane z ESG w danym roku w kraju. W raporcie znajdują się również artykuły eksperckie. Stałym elementem jest także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

22. edycję raportu opracowano na nowych zasadach. Firmy mogły zgłosić do niej jedynie projekty, których są inicjatorami, nie zaś działania partnerskie. Każda z organizacji miała możliwość przedstawić maksymalnie 5 praktyk, z których eksperci wybrali najlepsze do publikacji.

W tegorocznym wydaniu zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firmy. W tym 5 praktyk zrealizowanych przez PZU Zdrowie:

  1. Alfabe(ś)ciaki – nowy koncept bohaterów marki wspierających edukację zdrowotną dzieci;
  2. Bomba Rozwojowa – wewnętrzny program wymiany wiedzy i umiejętności;
  3. Profilaktyczna Jesień – akcja promocji zdrowia onkologicznego kobiet i mężczyzn;
  4. Razem dla Zdrowia – projekt komunikacji wewnętrznej z zakresu edukacji społecznej;
  5. Strefy Zdrowia - bezpłatne badania dla lokalnych społeczności.

PZU Zdrowie regularnie podejmuje działania, a także wspiera partnerów w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz rozwoju polskiej medycyny. Priorytetem aktywności społeczno-sponsoringowej PZU Zdrowie są projekty, które wspierają zwłaszcza następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia: działania na rzecz długiego życia w dobrym zdrowiu, promocja profilaktyki i zapewnianie wysokiego standardu opieki medycznej;
Cel 4 – Dobra jakość edukacji: podnoszenie kompetencji zdrowotnych społeczeństwa oraz promocja rozwoju medycyny i nowych technologii medycznych;

Cały raport dostępny jest na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2023 

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych i w ramach NFZ.