27 października 2022

Konferencja naukowa „Zdrowie Dzieci”

PZU Zdrowie
W ostatnich latach wyzwań w ochronie zdrowia najmłodszych przybywa. O tym, jak je rozwiązać rozmawiali uczestnicy konferencji naukowej „Zdrowie Dzieci”, która odbyła się 27 października 2022 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Partnerem wydarzenia było PZU Zdrowie.

Celem konferencji „Zdrowie Dzieci” jest kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia dzieci i młodzieży, szczególnie potrzeb i kierunków zmian. 

Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania głównych informacji o demografii i zdrowiu dzieci w Polsce. Wśród największych obecnie wyzwań dla pediatrii wyróżniono m.in.: otyłość, cukrzycę typu 1, zdrowie psychiczne, szczepienia ochronne, wady rozwojowe i opiekę prenatalną oraz choroby rzadkie i opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością. Dyskutowano również nad potrzebą stworzenia ustawy o zdrowiu dzieci. 

Konferencja jest częścią III Kongresu Demograficznego pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy oraz Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. Współorganizatorami wydarzenia są: Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. 

W spotkaniu wzięli udział wszyscy konsultanci krajowi w dziedzinie specjalności pediatrycznej, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Ministerstw: Zdrowia, Edukacji i Nauki, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.