Kontakt

   Rzecznik zdrowia:

             rzecznikzdrowia@pzu.pl

    Dane kontaktowe
              Inspektora Ochrony Danych:

              Mariusz Sarnecki

              IODzdrowie@pzu.pl

    PZU Zdrowie – produkty
              dla klienta indywidualnego:

              klient_indywidualny@pzu.pl

    PZU Zdrowie – sprzedaż
              produktów zdrowotnych dla firm:

              RMWSPZ@pzu.pl

    Reklamacje:

              reklamacje@pzu.pl