24 września 2022

Najnowsze doniesienia ze świata medycyny – o tym rozmawialiśmy podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”

PZU Zdrowie
Rola profilaktyki, nowoczesna diagnostyka i terapie, e-zdrowie, nowe regulacje prawne – tym kwestiom została poświęcona XXI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”, która odbyła się 23-24 września w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. Jej organizatorami są Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny. PZU Zdrowie wspiera wydarzenie jako partner.
Konferencja Polka w Europie 2022
Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” odbyła się pod tytułem „Nauki medyczne w poszukiwaniu skutecznych terapii. Zdrowie po pandemii SARS-CoV-2”. Podczas wykładów zostały zaprezentowane najnowsze informacje ze świata medycyny, które zostały poparte badaniami oraz mają znaczenie dla całego społeczeństwa. W obszernym programie konferencji znalazły się zagadnienia takie jak:
  • kompleksowe podejście do pacjentów z chorobami serca;
  • znaczenie diagnostyki molekularnej w onkologii oraz rola pierwiastków w leczeniu nowotworów;
  • najświeższe badania nt. leczenia SMA oraz schorzeń urologicznych i ginekologicznych;
  • terapia otyłości i zaburzeń snu;
  • higiena jamy ustnej i nowoczesne korygowanie wad zgryzu;
  • najważniejsze, aktualne zagrożenia w obszarze chorób zakaźnych i zakażeń;
  • prawa pacjenta i nowe regulacje prawne w kontekście epidemii COVID-19;
  • fake newsy w medycynie.
 
Do udziału zaproszono wielu wybitnych ekspertów praktyków, przedstawicieli środowiska akademickiego i systemu ochrony zdrowia. Głos zabrali m.in.: prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Prorektor ds. Strategii Rozwoju UM we Wrocławiu; pani Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta; prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; dr n. med. Paweł Grzesiowski, Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń; pan Paweł Kikosicki, Dyrektor Centrum e-Zdrowia. 
 
Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Rzecznik Praw Dziecka; Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Marszałek Województwa Mazowieckiego; Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy; Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej; Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP; PEX PharmaSequence; Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski. Medialnie konferencję wspierają: Polska Agencja Prasowa, Serwis Zdrowie, TVP2, StudioMED TV i ArtSun.
 
 
PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych