14 czerwca 2022

Wyniki 3. edycji raportu „Top Disruptors in Healthcare”

PZU Zdrowie
Ponad 300 zidentyfikowanych startupów, prawie 3 miesiące prac, a przede wszystkim niezliczona ilość unikalnych informacji. Finalna wersja raportu „Top Disruptors in Healthcare”, który opisuje polski sektor medtech, została zaprezentowana podczas II edycji międzynarodowej konferencji „AI w Zdrowiu” 14 czerwca 2022 roku w Warszawie. PZU Zdrowie jest partnerem głównym zarówno raportu, jak i konferencji.
Raport Top Disruptors in Healthcare 2022 okładka

Raport „Top Disruptors in Healthcare” to przegląd startupów, które proponują nowe ciekawe rozwiązania dla lekarzy i ich pacjentów, jednocześnie wywierając istotny wpływ na rozwój sektora medycznego. Celem publikacji jest zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku oraz pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

W tegorocznej edycji zaprezentowano 144 startupów polskich oraz 14 startupów zagranicznych, z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Badania pokazują, że docelowym użytkownikiem oferowanego produktu bądź usługi w większości jest lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny (63 proc. badanych), a także podmiot leczniczy (60 proc.). Współpraca z placówkami medycznymi jest dla wielu startupów priorytetem (67,5 proc.), dopiero na drugim miejscu znajdują się inwestorzy (59 proc.). Widoczny jest duży wzrost zainteresowania rozwiązaniami medycznymi opartymi o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Prawie połowa organizacji rozwija swoje rozwiązania właśnie w tym sektorze. 20 proc. startupów z sukcesem oferuje swoje produkty za granicą i posiada już zarejestrowany przychód, natomiast 52 proc. planuje ekspansję zagraniczną. 

– Startupy  medyczne wyrastają na wizytówkę polskiej gospodarki i integralną część naszego systemu ochrony zdrowia. Dlatego już po raz trzeci PZU Zdrowie ma zaszczyt objąć patronatem raport „Top Disruptors in Healthcare”. Rozwój tej publikacji pokazuje, jak z roku na rok rynek medtech powiększa się o kolejne podmioty i udane wdrożenia. Z perspektywy operatora medycznego szczególnie interesujące są te rozwiązania, które mogą usprawnić pracę personelu medycznego i zwiększyć dostępność opieki, a także wspierać pozytywne doświadczenia pacjentów – zauważa Agnieszka Karbowiak, członek Zarządu PZU Zdrowie. 

Z finalną wersją raportu można zapoznać się na stronie.

Twórcami raportu są Polska Federacja Szpitali oraz eksperci Koalicji AI w Zdrowiu. Partnerami głównymi publikacji są PZU Zdrowie, AstraZeneca, Google for Startups i OVHcloud. Patronatem objęły go również liczne instytucje publiczne, takie jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Badań Medycznych oraz Polski Fundusz Rozwoju. Medialnie publikację wspierają m.in. „Menedżer Zdrowia” i „Forbes”. 

PZU Zdrowie jest członkiem Koalicji AI w Zdrowiu. Jako jeden z największych operatorów medycznych w Polsce posiada sieć złożoną ze 130 placówek własnych i 2300 partnerskich w 600 miastach w Polsce oraz własnej sieci pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedycznego. Oferuje opiekę zdrowotną w formie pakietów dla pracowników firm, a także w postaci indywidualnych abonamentów medycznych i pakietów profilaktycznych.