29 czerwca 2022

Sieć medyczna PZU Zdrowie w raporcie „Zielone Szpitale”

PZU Zdrowie
28 czerwca 2022 r. podczas World Urban Forum 11 – Światowego Forum Miejskiego ONZ w Katowicach odbyła się premiera raportu „Zielone Szpitale” analizującego trendy i działania ESG podejmowane w sektorze opieki zdrowotnej. W publikacji znalazły się również przykłady ekologicznych rozwiązań stosowanych w sieci medycznej PZU Zdrowie.
warszawa varso chmielna placówka PZU Zdrowie

Według czasopisma naukowego „The Lancet” zmiana klimatu jest najpoważniejszym zagrożeniem zdrowotnym XXI wieku. Dlatego tak istotne jest, aby również sektor medyczny włączył się w zieloną transformację, dostosowując swoje obiekty i procesy. Idea zrównoważonych szpitali pokrywa się z wymaganiami przedstawionymi przez Porozumienie Paryskie i Europejski Zielony Ład, które zobowiązują m.in. do redukcji efektów globalnego ocieplenia i uczynienia z Europy kontynentu net zero w aspekcie emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Celem raportu opracowanego przez UN Global Compact Network Poland jest analiza elementów kluczowych dla zielonej transformacji i wyzwań stojących na drodze do wprowadzenia w życie polityki klimatycznej ONZ. W tworzeniu publikacji brały udział podmioty administracji państwowej, placówki medyczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele biznesu i świata nauki.

Jako operator medyczny, dbający na co dzień o zdrowie naszych pacjentów, czujemy odpowiedzialność za jakość środowiska naturalnego, które ma istotny wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Rozwijając naszą sieć placówek własnych, nowe centra medyczne lokalizujemy w biurowcach spełniających najwyższe standardy związane ze zrównoważonym rozwojem. Budynki posiadające certyfikat BREEAM to m.in. Palio Office Park B w Gdańsku, Ogrodowa Office w Łodzi, Varso przy ul. Chmielnej w Warszawie oraz Pixel przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Zgodnie z zasadą paperless, komunikację wewnątrz organizacji oraz z pacjentami przenosimy możliwie w najszerszym zakresie do formy elektronicznej. W ubiegłym roku wdrożyliśmy system informacji digital signage, który obecnie obejmuje już ponad 30 centrów medycznych. Elektroniczna prezentacja treści dla pacjentów pozwala na zmniejszenie ilości produkowanych materiałów informacyjno-marketingowych w formie papierowej. W tym pomagają także funkcjonalności aplikacji mojePZU, dzięki której pacjenci całość dokumentacji medycznej mają w jednym miejscu.

Raport dostępny jest na stronie.

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2300 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.