07 maja 2024

Przyjęcie planu połączenia spółki PZU Zdrowie SA ze spółką Starówka sp. z o.o.

PZU Zdrowie
Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że 8 maja 2024 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie S.A. nr UZ/65/2024 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką Starówka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółką przejmowaną) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Starówka sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą PZU Zdrowie S.A. (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z Starówka sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj.