26 stycznia 2024

Konferencja noworoczna dla dziennikarzy medycznych pod patronatem PZU Zdrowie

PZU Zdrowie
W piątek, 26 stycznia odbyła się konferencja Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”. Wzięli w niej udział przedstawiciele mediów niemal z całej Polski, którzy w publikacjach w prasie, radio, telewizji i internecie podejmują temat zdrowia. Podczas spotkania podsumowano działalność Stowarzyszenia oraz rozstrzygnięto konkurs na Dziennikarza Medycznego Roku. PZU Zdrowie miało zaszczyt wspierać inicjatywę jako partner drugi rok z rzędu.

Wydarzenie otworzyła prezes Stowarzyszenia  „Dziennikarze dla Zdrowia” red. Ewa Dux-Prabucka, która podkreśliła znaczenie docierania z wiedzą o zdrowiu szczególnie do ośrodków z mniejszą dostępnością do opieki medycznej. - Wszyscy autorzy zasługują na wyróżnienia, ponieważ ich praca bezpośrednio przyczynia się do budowania świadomości zdrowotnej społeczeństwa, a tym samym ratowania zdrowia i życia - podkreśliła.

Konferencję uświetnili obecnością i wystąpieniami eksperci medyczni: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie otolaryngologii; dr hab. n. med. Artur Antoniewicz, ekspert chirurgii robotowej; dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
 
Stowarzyszenie co roku przyznaje nagrodę Herkulesa dla praktyków medycyny z wybitnymi osiągnięciami. W tym roku odebrał ją prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, otochirurg, otolaryngolog, audiolog i foniatra – konsultant krajowy w dziedzinie otolaryngologii, pionier operacji wszczepienia implantu ślimakowego w Polsce i Europie Środkowej, twórca programu stosowania implantów słuchowych.

W ostatniej części konferencji ogłoszono wyniki konkursu Dziennikarz Medyczny Roku 2022. Tytuły przyznano w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja i Internet. Do tegorocznej edycji zgłoszenia nadesłało blisko 150 dziennikarzy, z czego w samej kategorii Internet aż 700 tekstów. Laureatom radiowym dyplomy wręczyła dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji PZU Zdrowie, Aleksandra Brzezińska. Poza głównymi tytułami, Stowarzyszenie nagrodziło także dziennikarzy zdrowotnych, którzy na co dzień zajmują się tematyką w wąskich specjalizacjach, przyznając tytuły Mistrzów Kamery, Pióra, Sieci i Mikrofonu. 

Relacja z wydarzenia i pełna lista nagrodzonych znajdują się na stronie dziennikarze.org.

Wszystkim laureatom gratulujemy, a Stowarzyszeniu życzymy kolejnego roku owocnej działalności!

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej PZU Zdrowie jest: 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych i w ramach NFZ.