Dominik Witek

Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł zawodowy adwokata i radcy prawnego. Ukończył również studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, uzyskując tytuł Master of Business Administration.

Od roku 2017 roku prowadził własną Kancelarię Adwokacką, a następnie Radcy Prawnego. W latach 2019-2020 był zatrudniony jako radca prawny w ORLEN Południe S.A., gdzie m.in. uczestniczył w kompleksowej obsłudze prawnej Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN Południe. Ponadto, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., a także Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”